Gofalu am oedolion
Gofalu am oedolion

Dechreuwch y cwrs yma am ddim nawr. Crëwch gofrif a mewngofnodwch. Ar ôl o chi gwblhau cwrs byddwch yn derbyn datganiad cyfranogiad neu fathodyn digidol os oes un ar gael.

Cwrs am ddim

Gofalu am oedolion

Pwyntiau allweddol o Adran 1

Yn yr adran hon, rydych wedi dysgu:

  • bod popeth y byddwch yn ei wneud neu'n ei ddweud yn ddull o gyfathrebu
  • pwysigrwydd cyfathrebu gweledol wrth ofalu am eraill
  • beth yw sgiliau rhyngbersonol a rhai o'r ffyrdd y gallwch eu datblygu
  • camau gwrando gwahanol a'r rôl y mae gwrando gweithredol yn ei chwarae wrth gyfathrebu
  • bod ffyrdd gwahanol o helpu pobl i gyfathrebu
  • pam mae cadw cofnodion mor bwysig, a beth sy'n gwneud cofnod da.

Mae Adran 2 yn cwmpasu problemau iechyd meddwl. Drwy astudio'r adran hon, cewch gipolwg ar yr opsiynau gofal a thriniaeth ar gyfer pobl sydd â salwch meddwl. Byddwch hefyd yn dysgu am rôl gofalwyr teuluol sy'n gofalu am ffrind neu berthynas sydd â phroblemau iechyd meddwl.

CYM-CFA-1

Yn byw yng Nghymru? Rhyddhewch eich uchelgais gyda chwrs rhan-amser â thâl gyda'r Brifysgol Agored yng Nghymru.

Gyda grantiau hyd at £4,500* i helpu gyda chostau byw, a benthyciadau ffioedd dysgu i dalu ffioedd cwrs, nawr yw'r amser i gymryd y cam nesaf.

Mwy o wybodaeth

*Mae rheolau cymhwysedd yn berthnasol ar gyfer cymorth ariannol.