Gofalu am oedolion
Gofalu am oedolion

Dechreuwch y cwrs yma am ddim nawr. Crëwch gofrif a mewngofnodwch. Ar ôl o chi gwblhau cwrs byddwch yn derbyn datganiad cyfranogiad neu fathodyn digidol os oes un ar gael.

Cwrs am ddim

Gofalu am oedolion

Cwis Adran 1

Llongyfarchiadau; rydych wedi cyrraedd diwedd Adran 1 o Gofalu am Oedolion, ac mae hi'n amser rhoi cynnig ar gwestiynau'r asesiad. Mae wedi ei ddylunio i fod yn weithgaredd diddorol i'ch helpu chi atgyfnerthu eich dysgu.

Mae pum cwestiwn yn unig, ac os atebwch bedwar cwestiwn yn gywir byddwch yn pasio'r cwis.

Os ydych yn astudio'r cwrs hwn gan ddefnyddio un o'r fformatau amgen, noder y bydd rhaid i chi fynd ar-lein i gwblhau'r cwis.

Rwyf wedi gorffen yr adran hon. Beth nesaf?

Nawr, gallwch ddewis symud ymlaen i Adran 2, Ymwybyddiaeth o iechyd meddwl, neu i un o'r adrannau eraill.

Os byddwch o'r farn eich bod bellach wedi cael beth sydd ei angen arnoch o'r cwrs, ewch i'r adran Datblygu fy nysgu ymhellach. Yno, gallwch fyfyrio ar beth rydych wedi'i ddysgu a chael awgrymiadau o gyfleoedd dysgu pellach.

Byddem wrth ein boddau yn cael gwybod beth oedd eich barn ar y cwrs a sut rydych yn bwriadu defnyddio beth rydych wedi'i ddysgu. Mae eich adborth yn ddienw a bydd yn ein helpu i wella’r cyrsiau rydym yn eucynnig.

Mae gennym ddiddordeb mewn clywed gennych am sut oedd y cwrs, p'un a oedd yn ddefnyddiol i chi a beth y gallem ei wella. Mae eich adborth yn ddienw ond bydd yn werthfawr iawn wrth i ni wella beth rydym yn ei gynnig.

CYM-CFA-1

Yn byw yng Nghymru? Rhyddhewch eich uchelgais gyda chwrs rhan-amser â thâl gyda'r Brifysgol Agored yng Nghymru.

Gyda grantiau hyd at £4,500* i helpu gyda chostau byw, a benthyciadau ffioedd dysgu i dalu ffioedd cwrs, nawr yw'r amser i gymryd y cam nesaf.

Mwy o wybodaeth

*Mae rheolau cymhwysedd yn berthnasol ar gyfer cymorth ariannol.