Gofalu am oedolion
Gofalu am oedolion

Dechreuwch y cwrs yma am ddim nawr. Crëwch gofrif a mewngofnodwch. Ar ôl o chi gwblhau cwrs byddwch yn derbyn datganiad cyfranogiad neu fathodyn digidol os oes un ar gael.

Cwrs am ddim

Gofalu am oedolion

Cyfeiriadau

East Sussex Total Communication (2009) Total Communication Resource Pack [ar-lein]. Ar gael yn https://www.eastsussex.gov.uk/ media/ 3428/ totalcommunicationresourcepackopt.pdf [Tip: daliwch Ctrl a chliciwch dolen i'w agor mewn tab newydd. (Cuddio tip)] (cyrchwyd 27 Hydref 2017).
Llywodraeth EM (2009) Valuing People Now: A New Three-year Strategy for People with Learning Disabilities, Llundain, yr Adran Iechyd.
Mencap (2016) Making Communication Work [ar-lein]. Ar gael yn https://www.mencap.org.uk/ learning-disability-explained/ communicating-people-learning-disability (cyrchwyd 11 Mawrth 2016).
Y Gwasanaeth Iechyd Gwladol (2016) Caring and Communication Difficulties [ar-lein] Ar gael yn http://www.nhs.uk/ conditions/ social-care-and-support-guide/ pages/ communication-problems-carers.aspx (cyrchwyd 11 Mawrth 2016).
Y rhwydwaith Cymorth i Athrawon a Robert Latham (2016) ‘Listening’, BeWellTeachWell [ar-lein]. Ar gael yn http://www.bewellteachwell.org.uk/ relationships/ listening (cyrchwyd 11 Mawrth 2016).
CYM-CFA-1

Yn byw yng Nghymru? Rhyddhewch eich uchelgais gyda chwrs rhan-amser â thâl gyda'r Brifysgol Agored yng Nghymru.

Gyda grantiau hyd at £4,500* i helpu gyda chostau byw, a benthyciadau ffioedd dysgu i dalu ffioedd cwrs, nawr yw'r amser i gymryd y cam nesaf.

Mwy o wybodaeth

*Mae rheolau cymhwysedd yn berthnasol ar gyfer cymorth ariannol.