Gofalu am oedolion
Gofalu am oedolion

Dechreuwch y cwrs yma am ddim nawr. Crëwch gofrif a mewngofnodwch. Ar ôl o chi gwblhau cwrs byddwch yn derbyn datganiad cyfranogiad neu fathodyn digidol os oes un ar gael.

Cwrs am ddim

Gofalu am oedolion

Cyfeiriadau

East Sussex Total Communication (2009) Total Communication Resource Pack [ar-lein]. Ar gael yn https://www.eastsussex.gov.uk/ media/ 3428/ totalcommunicationresourcepackopt.pdf [Tip: daliwch Ctrl a chliciwch dolen i'w agor mewn tab newydd. (Cuddio tip)] (cyrchwyd 27 Hydref 2017).
Llywodraeth EM (2009) Valuing People Now: A New Three-year Strategy for People with Learning Disabilities, Llundain, yr Adran Iechyd.
Mencap (2016) Making Communication Work [ar-lein]. Ar gael yn https://www.mencap.org.uk/ learning-disability-explained/ communicating-people-learning-disability (cyrchwyd 11 Mawrth 2016).
Y Gwasanaeth Iechyd Gwladol (2016) Caring and Communication Difficulties [ar-lein] Ar gael yn http://www.nhs.uk/ conditions/ social-care-and-support-guide/ pages/ communication-problems-carers.aspx (cyrchwyd 11 Mawrth 2016).
Y rhwydwaith Cymorth i Athrawon a Robert Latham (2016) ‘Listening’, BeWellTeachWell [ar-lein]. Ar gael yn http://www.bewellteachwell.org.uk/ relationships/ listening (cyrchwyd 11 Mawrth 2016).
CYM-CFA-1

Ewch â'ch dysgu ymhellach

Gall gwneud y penderfyniad i astudio fod yn gam mawr, a dyna pam y byddwch eisiau Prifysgol y gellir ymddiried ynddi. Mae gan y Brifysgol Agored 50 mlynedd o brofiad yn cyflwyno dysgu hyblyg ac mae 170,000 o fyfyrwyr yn astudio gyda ni ar hyn o bryd. Cymerwch gip ar holl gyrsiau'r Brifysgol Agored.

Os ydych chi'n newydd i astudio ar lefel addysg uwch, darganfyddwch fwy am y mathau o gymwysterau rydyn ni'n eu cynnig, gan gynnwys ein cyrsiau lefel Mynediad a Thystysgrifau.

Ddim yn barod ar gyfer astudiaeth Prifysgol yna porwch dros 900 o gyrsiau am ddim ar OpenLearn a chofrestrwch i'n cylchlythyr i glywed am gyrsiau newydd am ddim, wrth iddynt gael eu rhyddhau.

Bob blwyddyn, mae miloedd o fyfyrwyr yn penderfynu astudio gyda'r Brifysgol Agored. Gyda dros 120 o gymwysterau, mae gennym y cwrs iawn i chi.

Gofynnwch am brosbectws Prifysgol Agored