Gofalu am oedolion
Gofalu am oedolion

Dechreuwch y cwrs yma am ddim nawr. Crëwch gofrif a mewngofnodwch. Ar ôl o chi gwblhau cwrs byddwch yn derbyn datganiad cyfranogiad neu fathodyn digidol os oes un ar gael.

Cwrs am ddim

Gofalu am oedolion

Pwyntiau allweddol o Adran 2

Yn yr adran hon, rydych wedi dysgu am y canlynol:

  • y derminoleg a ddefnyddir i egluro problemau iechyd meddwl
  • mathau penodol o broblemau iechyd meddwl
  • yr effaith y gallai problemau iechyd meddwl ei chael ar y person sy'n derbyn gofal
  • enghreifftiau penodol o ofal a thriniaeth
  • yr effaith y gallai problemau iechyd meddwl ei chael ar ofalwyr teuluol.

Mae Adan 3 yn edrych ar ofal lliniarol a gofal diwedd oes. Drwy astudio Adran 3, byddwch yn gweld sut i wneud y gorau o ansawdd bywyd y person sy'n derbyn gofal, yn ogystal â sut i helpu rhywun i leihau trawma ar ddiwedd ei oes.

CYM-CFA-1

Ewch â'ch dysgu ymhellach

Gall gwneud y penderfyniad i astudio fod yn gam mawr, a dyna pam y byddwch eisiau Prifysgol y gellir ymddiried ynddi. Mae gan y Brifysgol Agored 50 mlynedd o brofiad yn cyflwyno dysgu hyblyg ac mae 170,000 o fyfyrwyr yn astudio gyda ni ar hyn o bryd. Cymerwch gip ar holl gyrsiau'r Brifysgol Agored.

Os ydych chi'n newydd i astudio ar lefel addysg uwch, darganfyddwch fwy am y mathau o gymwysterau rydyn ni'n eu cynnig, gan gynnwys ein cyrsiau lefel Mynediad a Thystysgrifau.

Ddim yn barod ar gyfer astudiaeth Prifysgol yna porwch dros 900 o gyrsiau am ddim ar OpenLearn a chofrestrwch i'n cylchlythyr i glywed am gyrsiau newydd am ddim, wrth iddynt gael eu rhyddhau.

Bob blwyddyn, mae miloedd o fyfyrwyr yn penderfynu astudio gyda'r Brifysgol Agored. Gyda dros 120 o gymwysterau, mae gennym y cwrs iawn i chi.

Gofynnwch am brosbectws Prifysgol Agored