Gofalu am oedolion
Gofalu am oedolion

Dechreuwch y cwrs yma am ddim nawr. Crëwch gofrif a mewngofnodwch. Ar ôl o chi gwblhau cwrs byddwch yn derbyn datganiad cyfranogiad neu fathodyn digidol os oes un ar gael.

Cwrs am ddim

Gofalu am oedolion

Cyfeiriadau

Yr Adran Iechyd (2011) Finding the Words, Caerlŷr, Rhaglen Gofal Diwedd Oes Genedlaethol y GIG. Mae hefyd ar gael ar-lein yn http://www2.westsussex.gov.uk/ LearningandDevelopment/ End%20Of%20Life%20Care/ Finding_the_words_Workbook_web_1.pdf [Tip: daliwch Ctrl a chliciwch dolen i'w agor mewn tab newydd. (Cuddio tip)] (cyrchwyd 11 Mawrth 2016).
Dixon, J., King, D., Matosevic, T., Clark, M. a Knapp, M. (2015) Equity in the Provision of Palliative Care in the UK:Review of Evidence, Ysgol Economeg Llundain [ar-lein]. Ar gael yn https://www.mariecurie.org.uk/ globalassets/ media/ documents/ policy/ campaigns/ equity-palliative-care-uk-report-full-lse.pdf/ (cyrchwyd 11 Mawrth 2016).
Gold Standards Framework Centre (2015) Advanced Care Planning [ar-lein]. Ar gael yn www.goldstandardsframework.org.uk/ advance-care-planning/ (cyrchwyd 11 Mawrth 2016).
Gofal Canser Marie Curie (2015) Palliative Care and End of Life Care [ar-lein]. Ar gael yn https://www.mariecurie.org.uk/ help/ terminal-illness/ diagnosed/ palliative-care-end-of-life-care#endoflifecare/ (cyrchwyd 11 Mawrth 2016).
Cyngor Gofal Lliniarol Cenedlaethol (2014) Signs that Death is Near [ar-lein]. Ar gael yn http://dyingmatters.org/ page/ signs-death-near/ (cyrchwyd 11 Mawrth 2016).
Tîm Gweithredu Canser Cenedlaethol y GIG (2010) Holistic Common Assessment of Supportive and Palliative Care Needs for Adults Requiring End of Life Care, Tîm Gweithredu Canser Cenedaethol y GIG. Ar gael ar-lein yn http://www.nhsiq.nhs.uk/ resource-search/ publications/ eolc-hca-guide.aspx (cyrchwyd 8 Ebrill 2016).
Sgiliau Iechyd a Sgiliau Gofal (2014) Common Core Principles and Competences for Social Care and Health Workers Working with Adults at the End of Life (2il argraffiad), Leeds a Bryste, Sgiliau Iechyd a Sgliau Gofal.
Sefydliad Gofal Cymdeithasol er Rhagoriaeth (SCIE) (nd) End of Life Care:What Matters to the Person who’s Dying [fideo ar-lein]. Ar gael yn http://www.scie.org.uk/ socialcaretv/ video-player.asp?v=holisticassessment (cyrchwyd 11 Mawrth 2016).
Sefydliad Iechyd y Byd (2015) Cancer [ar-lein]. Ar gael yn http://www.who.int/ cancer/ palliative/ en/ (cyrchwyd 11 Mawrth 2016).
CYM-CFA-1

Yn byw yng Nghymru? Rhyddhewch eich uchelgais gyda chwrs rhan-amser â thâl gyda'r Brifysgol Agored yng Nghymru.

Gyda grantiau hyd at £4,500* i helpu gyda chostau byw, a benthyciadau ffioedd dysgu i dalu ffioedd cwrs, nawr yw'r amser i gymryd y cam nesaf.

Mwy o wybodaeth

*Mae rheolau cymhwysedd yn berthnasol ar gyfer cymorth ariannol.