Mynd i'r prif gynnwys

Mae'r llun yn dangos person yn mynd â'i gi am dro ar dennyn. Maent yn defnyddio croesfan sebra.

 3 Yr arfer lleiaf cyfyngol