Gofalu am oedolion
Gofalu am oedolion

Dechreuwch y cwrs yma am ddim nawr. Crëwch gofrif a mewngofnodwch. Ar ôl o chi gwblhau cwrs byddwch yn derbyn datganiad cyfranogiad neu fathodyn digidol os oes un ar gael.

Cwrs am ddim

Gofalu am oedolion

Delweddau

Ffigur 1: drwy garedigrwydd © Leonard Cheshire Disability https://www.leonardcheshire.org/ [Tip: daliwch Ctrl a chliciwch dolen i'w agor mewn tab newydd. (Cuddio tip)]

Ffigur 2: © fotocelia/iStockphoto.com

Ffigur 3: © Eva Katalin Kondoros/iStockphoto.com

Ffigur 4: drwy garedigrwydd © Leonard Cheshire Disability, https://www.leonardcheshire.org/

Ffigur 5: drwy garedigrwydd © Leonard Cheshire Disability, https://www.leonardcheshire.org/

Ffigur 6:

(a) © MACIEJ NOSKOWSKI/iStockphoto.com

(b) © Osamy Torres Martin/iStockphoto.com

(c) © Mapodile/iStockphoto.com

(d) © Johannes Campaan/iStockphoto.com

CYM-CFA-1

Yn byw yng Nghymru? Rhyddhewch eich uchelgais gyda chwrs rhan-amser â thâl gyda'r Brifysgol Agored yng Nghymru.

Gyda grantiau hyd at £4,500* i helpu gyda chostau byw, a benthyciadau ffioedd dysgu i dalu ffioedd cwrs, nawr yw'r amser i gymryd y cam nesaf.

Mwy o wybodaeth

*Mae rheolau cymhwysedd yn berthnasol ar gyfer cymorth ariannol.