Gofalu am oedolion
Gofalu am oedolion

Dechreuwch y cwrs yma am ddim nawr. Crëwch gofrif a mewngofnodwch. Ar ôl o chi gwblhau cwrs byddwch yn derbyn datganiad cyfranogiad neu fathodyn digidol os oes un ar gael.

Cwrs am ddim

Gofalu am oedolion

Cyfeiriadau

Y Gymdeithas Alzheimer (2016) Deprivation of Liberty Safeguards (DoLS) [ar-lein]. Ar gael yn https://www.alzheimers.org.uk/ download/ downloads/ id/ 2671/ deprivation_of_liberty_safeguards_dols.pdf [Tip: daliwch Ctrl a chliciwch dolen i'w agor mewn tab newydd. (Cuddio tip)] (cyrchwyd 14 Mawrth 2016).
AZO Robotics (2016) Company Background on RSLSteeper [ar-lein]. Ar gael yn http://www.azorobotics.com/ Suppliers.aspx?SupplierID=1121 (cyrchwyd 14 Mawrth 2016).
Cambridge Dictionaries Online (2016) ‘Independence’ [ar-lein]. Ar gael yn http://dictionary.cambridge.org/ (cyrchwyd 11 Ebrill 2016).
Davies, A. (2015) Our Support, Our Lives: Joining Up the Public Services Used by Disabled People, scope.org.uk [ar-lein]. Ar gael yn http://www.scope.org.uk/ Scope/ media/ Documents/ Publication%20Directory/ Our-Support_Our-Lives-Final-Version.pdf?ext=.pdf (cyrchwyd 14 Mawrth 2016).
Cymru. Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014: Elizabeth II. 2014 anaw 4 (2014) Llundain, Y Llyfrfa, t. 13. Hefyd ar gael ar-lein yn https://www.legislation.gov.uk/ anaw/ 2014/ 4/ pdfs/ anaw_20140004_we.pdf (cyrchwyd 18 Awst 2016).
CYM-CFA-1

Ewch â'ch dysgu ymhellach

Gall gwneud y penderfyniad i astudio fod yn gam mawr, a dyna pam y byddwch eisiau Prifysgol y gellir ymddiried ynddi. Mae gan y Brifysgol Agored 50 mlynedd o brofiad yn cyflwyno dysgu hyblyg ac mae 170,000 o fyfyrwyr yn astudio gyda ni ar hyn o bryd. Cymerwch gip ar holl gyrsiau'r Brifysgol Agored.

Os ydych chi'n newydd i astudio ar lefel addysg uwch, darganfyddwch fwy am y mathau o gymwysterau rydyn ni'n eu cynnig, gan gynnwys ein cyrsiau lefel Mynediad a Thystysgrifau.

Ddim yn barod ar gyfer astudiaeth Prifysgol yna porwch dros 900 o gyrsiau am ddim ar OpenLearn a chofrestrwch i'n cylchlythyr i glywed am gyrsiau newydd am ddim, wrth iddynt gael eu rhyddhau.

Bob blwyddyn, mae miloedd o fyfyrwyr yn penderfynu astudio gyda'r Brifysgol Agored. Gyda dros 120 o gymwysterau, mae gennym y cwrs iawn i chi.

Gofynnwch am brosbectws Prifysgol Agored