Gofalu am oedolion
Gofalu am oedolion

Dechreuwch y cwrs yma am ddim nawr. Crëwch gofrif a mewngofnodwch. Ar ôl o chi gwblhau cwrs byddwch yn derbyn datganiad cyfranogiad neu fathodyn digidol os oes un ar gael.

Cwrs am ddim

Gofalu am oedolion

Cyfeiriadau

Yr Ymddiriedolaeth Gofalwyr (2012) New Charity Finds Many Unpaid Carers Battle for Years without Help [ar-lein]. Ar gael yn https://www.carers.org/ press-release/ new-charity-finds-many-unpaid-carers-battle-years-without-help [Tip: daliwch Ctrl a chliciwch dolen i'w agor mewn tab newydd. (Cuddio tip)] (cyrchwyd 15 Mawrth 2016).
Leonard Cheshire Disability (2014), ASPIRE Management Development Training Course, Llunain, Leonard Cheshire Disability.
Mind (2015) Sut i Reoli Straen [ar-lein]. Ar gael yn http://www.mind.org.uk/ media/ 1993364/ how-to-manage-stress_2015.pdf (cyrchwyd 15 Mawrth 2016).
Morgan, M. (2015) ‘Sleepless nights, being stuck in traffic and running out of loo roll WHILE on the toilet: The top 10 everyday things that Brits find most stressful revealed’, Daily Mail, 10 Ebrill [ar-lein]. Ar gael yn http://www.dailymail.co.uk/ femail/ article-3030649/ Top-10-everyday-things-stress-Brits-revealed.html (cyrchwyd 15 Mawrth 2016).
Morris, L. a Jacobs, S. (2012) Working Families: A Pocket Guide for Employees – Balancing Life and Being a Carer [ar-lein]. Ar gael yn http://www.lse.ac.uk/ intranet/ staff/ humanResources/ pdf/ Balancing-work-and-being-a-carer.pdf (cyrchwyd 15 Mawrth 2016).
Y GIG (2016) Five Steps to Mental Wellbeing [ar-lein]. Ar gael yn http://www.nhs.uk/ conditions/ stress-anxiety-depression/ pages/ improve-mental-wellbeing.aspx (cyrchwyd 15 Mawrth 2016).
CYM-CFA-1

Yn byw yng Nghymru? Rhyddhewch eich uchelgais gyda chwrs rhan-amser â thâl gyda'r Brifysgol Agored yng Nghymru.

Gyda grantiau hyd at £4,500* i helpu gyda chostau byw, a benthyciadau ffioedd dysgu i dalu ffioedd cwrs, nawr yw'r amser i gymryd y cam nesaf.

Mwy o wybodaeth

*Mae rheolau cymhwysedd yn berthnasol ar gyfer cymorth ariannol.