Gofalu am oedolion
Gofalu am oedolion

Dechreuwch y cwrs yma am ddim nawr. Crëwch gofrif a mewngofnodwch. Ar ôl o chi gwblhau cwrs byddwch yn derbyn datganiad cyfranogiad neu fathodyn digidol os oes un ar gael.

Cwrs am ddim

Gofalu am oedolion

Cyfeiriadau

Yr Ymddiriedolaeth Gofalwyr (2012) New Charity Finds Many Unpaid Carers Battle for Years without Help [ar-lein]. Ar gael yn https://www.carers.org/ press-release/ new-charity-finds-many-unpaid-carers-battle-years-without-help [Tip: daliwch Ctrl a chliciwch dolen i'w agor mewn tab newydd. (Cuddio tip)] (cyrchwyd 15 Mawrth 2016).
Leonard Cheshire Disability (2014), ASPIRE Management Development Training Course, Llunain, Leonard Cheshire Disability.
Mind (2015) Sut i Reoli Straen [ar-lein]. Ar gael yn http://www.mind.org.uk/ media/ 1993364/ how-to-manage-stress_2015.pdf (cyrchwyd 15 Mawrth 2016).
Morgan, M. (2015) ‘Sleepless nights, being stuck in traffic and running out of loo roll WHILE on the toilet: The top 10 everyday things that Brits find most stressful revealed’, Daily Mail, 10 Ebrill [ar-lein]. Ar gael yn http://www.dailymail.co.uk/ femail/ article-3030649/ Top-10-everyday-things-stress-Brits-revealed.html (cyrchwyd 15 Mawrth 2016).
Morris, L. a Jacobs, S. (2012) Working Families: A Pocket Guide for Employees – Balancing Life and Being a Carer [ar-lein]. Ar gael yn http://www.lse.ac.uk/ intranet/ staff/ humanResources/ pdf/ Balancing-work-and-being-a-carer.pdf (cyrchwyd 15 Mawrth 2016).
Y GIG (2016) Five Steps to Mental Wellbeing [ar-lein]. Ar gael yn http://www.nhs.uk/ conditions/ stress-anxiety-depression/ pages/ improve-mental-wellbeing.aspx (cyrchwyd 15 Mawrth 2016).
CYM-CFA-1

Ewch â'ch dysgu ymhellach

Gall gwneud y penderfyniad i astudio fod yn gam mawr, a dyna pam y byddwch eisiau Prifysgol y gellir ymddiried ynddi. Mae gan y Brifysgol Agored 50 mlynedd o brofiad yn cyflwyno dysgu hyblyg ac mae 170,000 o fyfyrwyr yn astudio gyda ni ar hyn o bryd. Cymerwch gip ar holl gyrsiau'r Brifysgol Agored.

Os ydych chi'n newydd i astudio ar lefel addysg uwch, darganfyddwch fwy am y mathau o gymwysterau rydyn ni'n eu cynnig, gan gynnwys ein cyrsiau lefel Mynediad a Thystysgrifau.

Ddim yn barod ar gyfer astudiaeth Prifysgol yna porwch dros 900 o gyrsiau am ddim ar OpenLearn a chofrestrwch i'n cylchlythyr i glywed am gyrsiau newydd am ddim, wrth iddynt gael eu rhyddhau.

Bob blwyddyn, mae miloedd o fyfyrwyr yn penderfynu astudio gyda'r Brifysgol Agored. Gyda dros 120 o gymwysterau, mae gennym y cwrs iawn i chi.

Gofynnwch am brosbectws Prifysgol Agored