Mynd i'r prif gynnwys

Dyma gartŵn o Lowri a Carys yn sefyll yn siarad ag athro gwrywaidd mewn noson wybodaeth. Yn y cefndir, mae sawl arddangosiad mawr gyda'r penawdau 'Mathemateg', 'Ieithoedd', a 'Celf a Dylunio'.

 3.2 O'r ysgol gynradd i'r ysgol uwchradd