Mynd i'r prif gynnwys

Dyma gartŵn o Lowri yn ei gwisg ysgol: blaser glas, crys gwyn, tei streipiog coch a melyn, sgert lwyd, hosanau llwyd ac esgidiau du. Mae'n gafael mewn gwarbac glas a melyn.

 3.1 O'r cartref i'r ysgol