Mynd i'r prif gynnwys

Mae Tomos a'i chwaer fach, Mali, yn mwynhau amser gydag aelodau gwahanol o'u teulu. Mae Tomos yn chwarae pêl-droed gyda'i dad, Dafydd. Mae Tomos yn adeiladu tŵr o frics gyda Mali ac mae'n chwythu swigod gyda'i nain, Ceri. Mae'r ddau blentyn yn cael cwtch yn y gwely gyda'u rhieni, Siân a Dafydd.

 1 Pwysigrwydd y blynyddoedd cynnar