Mynd i'r prif gynnwys

Dyma lun o siart gwobrwyo deinosor. Yn y gornel uchaf ar y dde mae deinosor, ac wrth ei ymyl mae 10 o olion traed wedi'u rhifo. Ar yr ochr chwith mae aderyn yn eistedd mewn coeden gyda swigen siarad sy'n dweud 'Rhowch sticer ar y siart bob tro y byddwch yn ...'. Yn y gornel waelod ar y dde mae llyffant, gyda swigen siarad sy'n dweud 'Pan fydd yr olion traed yn cyrraedd y deinosor, fy ngwobr fydd ...'.