Mynd i'r prif gynnwys

Cartŵn yn dangos, o'r chwith i'r dde: reolau dosbarth, ffon, merch yn dal ei llaw i fyny i geisio cael sylw'r athro, bachgen gyda chap twpsyn ar ei ben, a phlentyn yn eistedd wedi croesi ei goesau gyda'i ddwylo ar ei ben.