Cynllunio dyfodol gwell
Cynllunio dyfodol gwell

Dechreuwch y cwrs yma am ddim nawr. Crëwch gofrif a mewngofnodwch. Ar ôl o chi gwblhau cwrs byddwch yn derbyn datganiad cyfranogiad neu fathodyn digidol os oes un ar gael.

Cwrs am ddim

Cynllunio dyfodol gwell

Canllawiau ar gyfer defnyddio fformatau amgen

Gallwch lawrlwytho'r adran hon o'r cwrs i'w hastudio all-lein.Ymhlith y fformatau amgen a gynigir a fydd yn cefnogi astudiaethau all-lein orau mae Word, PDF a fersiynau e-lyfr/Kindle o'r deunyddiau. Mae fformatau amgen eraill (SCORM, RSS, IMS, HTML ac XML) yn ddefnyddiol i'r sawl sydd am allforio'r cwrs i system rheoli dysgu arall.

Gallwch ddefnyddio'r fformatau amgen all-lein er hwylustod i chi ond bydd angen i chi weithio drwy'r fersiwn o'r cwrs ar-lein er mwyn gallu defnyddio'r holl swyddogaethau (fel cael gafael ar ddolenni, defnyddio deunyddiau clywedol a fideo, a chwblhau'r cwisiau). Defnyddiwch y lawrlwythiadau fel adnoddau cyfleus i astudio'r cwrs pan fyddwch i ffwrdd oddi wrth y rhyngrwyd ond dylech ddychwelyd at y fersiwn ar-lein er mwyn cwblhau'r holl weithgareddau sy'n arwain at ennill y bathodyn.

Er mwyn gallu defnyddio holl swyddogaethau'r cwrs ar-lein, rydym yn argymell eich bod yn defnyddio porwyr diweddaraf y rhyngrwyd fel Internet Explorer 9 ac uwch a Google Chrome fersiwn 49 ac uwch.

Os byddwch yn cael anhawster i ffrydio'r cynnwys clyweledol, defnyddiwch y trawsgrifiadau sydd ar gael.

CYM-PBF-1

Ewch â'ch dysgu ymhellach

Gall gwneud y penderfyniad i astudio fod yn gam mawr, a dyna pam y byddwch eisiau Prifysgol y gellir ymddiried ynddi. Mae gan y Brifysgol Agored 50 mlynedd o brofiad yn cyflwyno dysgu hyblyg ac mae 170,000 o fyfyrwyr yn astudio gyda ni ar hyn o bryd. Cymerwch gip ar holl gyrsiau'r Brifysgol Agored.

Os ydych chi'n newydd i astudio ar lefel addysg uwch, darganfyddwch fwy am y mathau o gymwysterau rydyn ni'n eu cynnig, gan gynnwys ein cyrsiau lefel Mynediad a Thystysgrifau.

Ddim yn barod ar gyfer astudiaeth Prifysgol yna porwch dros 900 o gyrsiau am ddim ar OpenLearn a chofrestrwch i'n cylchlythyr i glywed am gyrsiau newydd am ddim, wrth iddynt gael eu rhyddhau.

Bob blwyddyn, mae miloedd o fyfyrwyr yn penderfynu astudio gyda'r Brifysgol Agored. Gyda dros 120 o gymwysterau, mae gennym y cwrs iawn i chi.

Gofynnwch am brosbectws Prifysgol Agored