Cynllunio dyfodol gwell
Cynllunio dyfodol gwell

Dechreuwch y cwrs yma am ddim nawr. Crëwch gofrif a mewngofnodwch. Ar ôl o chi gwblhau cwrs byddwch yn derbyn datganiad cyfranogiad neu fathodyn digidol os oes un ar gael.

Cwrs am ddim

Cynllunio dyfodol gwell

Cyn i chi ddechrau arni

Treuliwch ychydig funudau yn ystyried eich anghenion a'ch cyfleoedd dysgu presennol drwy gyflawni Gweithgaredd 1 isod.

Gweithgaredd 1

Timing: Caniatewch tua 15 munud

Isod ceir dolen i holiadur byr. Nod yr holiadur yw gwneud i chi ystyried y canlynol:

  • Beth yw eich blaenoriaethau dysgu ar hyn o bryd?
  • Sut mae astudio cwrs byr ar-lein yn cyd-fynd â'ch ffordd o fyw?
  • Pa nodau rydych yn gobeithio eu cyflawni drwy astudio'r cwrs hwn?
  • Holiadur am eich dysgu (1) [Tip: daliwch Ctrl a chliciwch dolen i'w agor mewn tab newydd. (Cuddio tip)]

Gobeithio, erbyn diwedd y cwrs, y gallwch fyfyrio ar yr atebion rydych wedi'u rhoi.

Gobeithio y byddwch yn mwynhau'r cwrs!

CYM-PBF-1

Ewch â'ch dysgu ymhellach

Gall gwneud y penderfyniad i astudio fod yn gam mawr, a dyna pam y byddwch eisiau Prifysgol y gellir ymddiried ynddi. Mae gan y Brifysgol Agored 50 mlynedd o brofiad yn cyflwyno dysgu hyblyg ac mae 170,000 o fyfyrwyr yn astudio gyda ni ar hyn o bryd. Cymerwch gip ar holl gyrsiau'r Brifysgol Agored.

Os ydych chi'n newydd i astudio ar lefel addysg uwch, darganfyddwch fwy am y mathau o gymwysterau rydyn ni'n eu cynnig, gan gynnwys ein cyrsiau lefel Mynediad a Thystysgrifau.

Ddim yn barod ar gyfer astudiaeth Prifysgol yna porwch dros 900 o gyrsiau am ddim ar OpenLearn a chofrestrwch i'n cylchlythyr i glywed am gyrsiau newydd am ddim, wrth iddynt gael eu rhyddhau.

Bob blwyddyn, mae miloedd o fyfyrwyr yn penderfynu astudio gyda'r Brifysgol Agored. Gyda dros 120 o gymwysterau, mae gennym y cwrs iawn i chi.

Gofynnwch am brosbectws Prifysgol Agored