Cynllunio dyfodol gwell
Cynllunio dyfodol gwell

Dechreuwch y cwrs yma am ddim nawr. Crëwch gofrif a mewngofnodwch. Ar ôl o chi gwblhau cwrs byddwch yn derbyn datganiad cyfranogiad neu fathodyn digidol os oes un ar gael.

Cwrs am ddim

Cynllunio dyfodol gwell

5.1 Cyn i chi ddechrau eich ffurflen gais

  • Ceisiwch ganfod cymaint â phosibl am y swydd a'r sefydliad. Gofynnwch i'r sefydliad am fwy o fanylion (er enghraifft, disgrifiad swydd a manyleb person manwl) ac, os yw'n bosibl, ymwelwch â gwasanaeth gyrfaoedd neu lyfrgell fawr i chwilio am wybodaeth arall. Gallwch hefyd fynd ati i ymchwilio ar-lein – bydd gan y rhan fwyaf o sefydliadau wybodaeth gynhwysfawr ar eu gwefannau.
  • Darllenwch drwy'r ffurflen gyfan cyn i chi lenwi unrhyw un o'r adrannau.
  • Gwnewch lungopi o'r ffurflen wag (neu ei hargraffu o'r sgrin) a'i ddefnyddio ar gyfer eich fersiwn ddrafft.
  • Sicrhewch eich bod yn dilyn y cyfarwyddiadau fel defnyddio inc du neu brif lythrennau. Rhaid i chi gadw at y fformat penodedig, gan fod llawer o gyflogwyr mawr bellach yn sganio ceisiadau yn optegol er mwyn eu cynnwys yn eu cronfeydd data recriwtio.
  • Fel arfer, mae'r gofod a ganiateir ar gyfer pob cwestiwn yn dangos pa mor bwysig ydyw o gymharu â chwestiynau eraill.
CYM-PBF-1

Ewch â'ch dysgu ymhellach

Gall gwneud y penderfyniad i astudio fod yn gam mawr, a dyna pam y byddwch eisiau Prifysgol y gellir ymddiried ynddi. Mae gan y Brifysgol Agored 50 mlynedd o brofiad yn cyflwyno dysgu hyblyg ac mae 170,000 o fyfyrwyr yn astudio gyda ni ar hyn o bryd. Cymerwch gip ar holl gyrsiau'r Brifysgol Agored.

Os ydych chi'n newydd i astudio ar lefel addysg uwch, darganfyddwch fwy am y mathau o gymwysterau rydyn ni'n eu cynnig, gan gynnwys ein cyrsiau lefel Mynediad a Thystysgrifau.

Ddim yn barod ar gyfer astudiaeth Prifysgol yna porwch dros 900 o gyrsiau am ddim ar OpenLearn a chofrestrwch i'n cylchlythyr i glywed am gyrsiau newydd am ddim, wrth iddynt gael eu rhyddhau.

Bob blwyddyn, mae miloedd o fyfyrwyr yn penderfynu astudio gyda'r Brifysgol Agored. Gyda dros 120 o gymwysterau, mae gennym y cwrs iawn i chi.

Gofynnwch am brosbectws Prifysgol Agored