Cynllunio dyfodol gwell
Cynllunio dyfodol gwell

Dechreuwch y cwrs yma am ddim nawr. Crëwch gofrif a mewngofnodwch. Ar ôl o chi gwblhau cwrs byddwch yn derbyn datganiad cyfranogiad neu fathodyn digidol os oes un ar gael.

Cwrs am ddim

Cynllunio dyfodol gwell

8.6 Ar ôl eich cyfweliad

  • Meddyliwch am y cwestiynau a'ch atebion. A wnaethoch chi gyfiawnder â chi eich hun? A wnaethoch chi adael i wybodaeth negyddol neu deimladau negyddol gripian i mewn?
  • Anfonwch nodyn diolch anffurfiol i'r cyflogwr yn fuan wedi hynny. Bydd hyn yn sicrhau ei fod yn eich cofio. Hyd yn oed os nad ydych yn llwyddiannus y tro hwn, efallai y bydd swyddi eraill yn codi.
  • Os cewch eich gwrthod, ysgrifennwch lythyr yn gofyn am adborth adeiladol dros y ffôn, pan fydd yn gyfleus i'r cyflogwr.
CYM-PBF-1

Ewch â'ch dysgu ymhellach

Gall gwneud y penderfyniad i astudio fod yn gam mawr, a dyna pam y byddwch eisiau Prifysgol y gellir ymddiried ynddi. Mae gan y Brifysgol Agored 50 mlynedd o brofiad yn cyflwyno dysgu hyblyg ac mae 170,000 o fyfyrwyr yn astudio gyda ni ar hyn o bryd. Cymerwch gip ar holl gyrsiau'r Brifysgol Agored.

Os ydych chi'n newydd i astudio ar lefel addysg uwch, darganfyddwch fwy am y mathau o gymwysterau rydyn ni'n eu cynnig, gan gynnwys ein cyrsiau lefel Mynediad a Thystysgrifau.

Ddim yn barod ar gyfer astudiaeth Prifysgol yna porwch dros 900 o gyrsiau am ddim ar OpenLearn a chofrestrwch i'n cylchlythyr i glywed am gyrsiau newydd am ddim, wrth iddynt gael eu rhyddhau.

Bob blwyddyn, mae miloedd o fyfyrwyr yn penderfynu astudio gyda'r Brifysgol Agored. Gyda dros 120 o gymwysterau, mae gennym y cwrs iawn i chi.

Gofynnwch am brosbectws Prifysgol Agored