Cynllunio dyfodol gwell
Cynllunio dyfodol gwell

Dechreuwch y cwrs yma am ddim nawr. Crëwch gofrif a mewngofnodwch. Ar ôl o chi gwblhau cwrs byddwch yn derbyn datganiad cyfranogiad neu fathodyn digidol os oes un ar gael.

Cwrs am ddim

Cynllunio dyfodol gwell

Cofrestru ar y cwrs i gasglu eich bathodyn

I gofrestru ar y cwrs hwn (ac i sicrhau y gallwch gasglu eich bathodyn) bydd angen i chi ddilyn y camau syml isod:

  1. Os oes gennych gyfrif OpenLearn Create yn barod, cliciwch ar 'Mewngofnodi' i gofrestru a rhowch eich enw defnyddiwr a'ch cyfrinair.
  2. Os nad oes gennych gyfrif Y Brifysgol Agored (ar gyfer OpenLearn, OpenLearn Create neu eich cyfrif myfyriwr neu diwtor Y Brifysgol Agored),gallwch greu eich cyfrif newydd yma [Tip: daliwch Ctrl a chliciwch dolen i'w agor mewn tab newydd. (Cuddio tip)] .
  3. Dilynwch y cyfarwyddiadau, a phan fyddwch wedi gorffen cofrestru wrth gyrraedd y dudalen Fy Nghyfrif, caëwch y ffenestr bori neu'r tab.
  4. Adnewyddwch y dudalen hon drwy glicio ar y botwm adnewyddu ar eich porwr gwe - mae hwn fel arfer yn edrych fel eicon ailgylchu gydag un saeth mewn cylch yn pwyntio tuag at ei chynffon, neu ddwy saeth mewn cylch yn pwyntio at ei gilydd. Bydd hyn yn diweddaru eich statws fel y gallwch gofrestru.
  5. Mae'r botwm cofrestru ar gornel dde uchaf y dudalen.

Rydych nawr wedi cofrestru ac yn barod i ddechrau'r cwrs!

CYM-PBF-1

Ewch â'ch dysgu ymhellach

Gall gwneud y penderfyniad i astudio fod yn gam mawr, a dyna pam y byddwch eisiau Prifysgol y gellir ymddiried ynddi. Mae gan y Brifysgol Agored 50 mlynedd o brofiad yn cyflwyno dysgu hyblyg ac mae 170,000 o fyfyrwyr yn astudio gyda ni ar hyn o bryd. Cymerwch gip ar holl gyrsiau'r Brifysgol Agored.

Os ydych chi'n newydd i astudio ar lefel addysg uwch, darganfyddwch fwy am y mathau o gymwysterau rydyn ni'n eu cynnig, gan gynnwys ein cyrsiau lefel Mynediad a Thystysgrifau.

Ddim yn barod ar gyfer astudiaeth Prifysgol yna porwch dros 900 o gyrsiau am ddim ar OpenLearn a chofrestrwch i'n cylchlythyr i glywed am gyrsiau newydd am ddim, wrth iddynt gael eu rhyddhau.

Bob blwyddyn, mae miloedd o fyfyrwyr yn penderfynu astudio gyda'r Brifysgol Agored. Gyda dros 120 o gymwysterau, mae gennym y cwrs iawn i chi.

Gofynnwch am brosbectws Prifysgol Agored