Mynd i'r prif gynnwys

Graff. Mae echel-y wedi'i labelu â 'Profiadau cadarnhaol' (ar y brig) a 'Profiadau negyddol' (ar y gwaelod); mae echel-x yn dechrau hanner ffordd i lawr ac mae wedi'i labelu â 'Genedigaeth' (ar yr ochr chwith bellaf, lle mae'n cwrdd ag echel-y) a 'Nawr' (ar yr ochr dde bellaf). Ar y graff ceir llinell sy'n mynd i fyny ac i lawr sy'n nodi profiadau cadarnhaol neu negyddol mewn bywyd. Labelir pwyntiau gwahanol ar y graff sef 'Symud tŷ', 'Ysgol uwchradd', 'Prynu fflat *(grant gwella)', 'Cymhwyso (peiriannydd cynhyrchu)', 'Merch', 'Mab' ac 'Ysbyty (tynnu pendics)'.