Grid Rhestr Canlyniadau: 104 eitem
Academi Arian MSE Eicon cwrs am ddim Eicon lefel 1: rhagarweiniol Eicon bathodyn

Arian a Busnes

Academi Arian MSE

Mae'r Brifysgol Agored wedi ymuno â MoneySavingExpert (MSE) i gynhyrchu'r cwrs rhad ac am ddim newydd hwn i roi'r sgiliau a'r wybodaeth i chi feistroli eich arian. Ysgrifennwyd y cwrs gan y Brifysgol Agored, gyda chyngor ac arweiniad MSE.

Cwrs am ddim
12 awr
Dinasyddiaeth Weithgar yng Nghymru Eicon erthygl

Cymdeithas, Gwleidyddiaeth a'r Gyfraith

Dinasyddiaeth Weithgar yng Nghymru

Adnoddau ar-lein am ddim i'ch helpu i feddwl yn feirniadol am gymdeithas a gwleidyddiaeth yng Nghymru, ac i'ch helpu i ddefnyddio'ch llais fel dinesydd.

Erthygl
5 mun
Casgliad llesiant a iechyd meddwl Eicon erthygl

Iechyd, Chwaraeon a Seicoleg

Casgliad llesiant a iechyd meddwl

Yn y casgliad Iechyd Meddwl a Lles (Cymru), mae hwb o adnoddau dwyieithog, rhad ac am ddim, sydd yn ceisio hybu lles cadarnhaol a chefnogi iechyd meddwl da. 

Erthygl
10 mun
Barod ar gyfer prifysgol Eicon casgliad

Addysg a Datblygiad

Barod ar gyfer prifysgol

Casgliad o adnoddau o bob un o brifysgolion Cymru i'ch helpu i ddechrau gydag addysg uwch. Available in English

Casgliad
Mathemateg bob dydd 1 Eicon cwrs am ddim Eicon lefel 1: rhagarweiniol

Gwyddoniaeth, Mathemateg a Thechnoleg

Mathemateg bob dydd 1

Bydd y cwrs rhad ac am ddim hwn yn datblygu ac yn gwella eich sgiliau mathemateg hanfodol ar gyfer gwaith, astudio a bywyd bob dydd. Mae gan y cwrs bedair sesiwn, sy'n ymdrin â'r pynciau canlynol: rhifau, mesur, siapiau a gofod, a thrin data. Bydd digonedd o enghreifftiau i’ch helpu i symud ymlaen, ynghyd â chyfleoedd i ymarfer eich dealltwriaeth.

Cwrs am ddim
48 awr
Pecyn cymorth gweithio hybrid a thrawsnewid digidol Eicon erthygl

Arian a Busnes

Pecyn cymorth gweithio hybrid a thrawsnewid digidol

Cyrsiau ar-lein am ddim ac adnoddau eraill i’ch helpu i ffynnu mewn byd digidol hybrid sy’n newid o hyd.

Erthygl
5 mun
Dyddiadur Barwnes am Oes Newydd Eicon erthygl

Cymdeithas, Gwleidyddiaeth a'r Gyfraith

Dyddiadur Barwnes am Oes Newydd

Yn 2024, Carmen Smith oedd y person ieuengaf erioed i gael ei phenodi'n farwnes am oes yn Nhŷ'r Arglwyddi, fel y Farwnes Smith o Lanfaes. Yma, mae hi'n sôn am sut beth oedd cael ei henwebu a chymryd ei sedd wedyn. Sut broses oedd hi? Pwy wnaeth hi gyfarfod ar hyd y ffordd? A beth mae hi'n gobeithio ei gyflawni fel aelod o Dŷ'r Arglwyddi?

Erthygl
5 mun
Sut mae penodi Prif Weinidog newydd i Gymru Eicon erthygl

Cymdeithas, Gwleidyddiaeth a'r Gyfraith

Sut mae penodi Prif Weinidog newydd i Gymru

Trosolwg o’r hyn sy’n digwydd pan ddaw’n amser penodi Prif Weinidog newydd Cymru, sy’n arwain Llywodraeth Cymru.

Erthygl
5 mun
Twin Town a sinema Gymreig ar ddiwedd y nawdegau Eicon erthygl

Hanes a'r Celfyddydau

Twin Town a sinema Gymreig ar ddiwedd y nawdegau

Golwg ar y sin ffilm Gymreig oedd yn adlewyrchu Cymru wrth i'r cyfnod datganoli ddechrau.

Erthygl
5 mun
Gweithio hybrid: llesiant a chynhwysiant Eicon cwrs am ddim Eicon lefel 1: rhagarweiniol

Arian a Busnes

Gweithio hybrid: llesiant a chynhwysiant

Sut mae eich gweithlu yn teimlo? Pa effaith gafodd y 'newid i weithio ar-lein' ar ôl COVID-19, a'r ymarfer a phrosesau sydd wedi dilyn, ar lesiant staff? Bydd y cwrs hwn yn archwilio'r hyn a olygir gan lesiant yn y gweithle mewn byd gweithio hybrid - pwy sydd â'r cyfrifoldeb ohono, yr heriau a wynebir wrth ei greu a'i gynnal, a'r buddiannau i'ch...

Cwrs am ddim
12 awr
Sgwrsio am Brifysgol - podlediad am y profiad myfyrwyr go iawn Eicon sain

Addysg a Datblygiad

Sgwrsio am Brifysgol - podlediad am y profiad myfyrwyr go iawn

Ydych chi’n ystyried ai prifysgol yw’r dewis cywir i chi? Gwrandewch wrth i fyfyrwyr o holl brifysgolion Cymru rannu eu profiadau.

Sain
5 mun
Felly, rydych chi eisiau bod yn nyrs? Cyflwyniad byr i nyrsio Eicon cwrs am ddim Eicon lefel 1: rhagarweiniol

Iechyd, Chwaraeon a Seicoleg

Felly, rydych chi eisiau bod yn nyrs? Cyflwyniad byr i nyrsio

Mae’r cwrs yma am ddim, Felly, rydych chi eisiau bod yn nyrs? Cyflwyniad byr i nyrsio, yn rhoi trosolwg o’r hyn y mae nyrsio’n ei olygu. Mae’n canolbwyntio ar nyrsio yn y DU yn benodol, a hefyd ar ei le yn y byd. Byddwch yn dysgu am bedwar maes nyrsio yn y DU, sut beth yw hyfforddiant nyrsys, yn ogystal â beth sy’n gwneud nyrsys gwych. Mae’r...

Cwrs am ddim
6 awr