Grid Rhestr Canlyniadau: 108 eitem
Twin Town a sinema Gymreig ar ddiwedd y nawdegau Eicon erthygl

Hanes a'r Celfyddydau

Twin Town a sinema Gymreig ar ddiwedd y nawdegau

Golwg ar y sin ffilm Gymreig oedd yn adlewyrchu Cymru wrth i'r cyfnod datganoli ddechrau.

Erthygl
5 mun
Gweithio hybrid: llesiant a chynhwysiant Eicon cwrs am ddim Eicon lefel 1: rhagarweiniol

Arian a Busnes

Gweithio hybrid: llesiant a chynhwysiant

Sut mae eich gweithlu yn teimlo? Pa effaith gafodd y 'newid i weithio ar-lein' ar ôl COVID-19, a'r ymarfer a phrosesau sydd wedi dilyn, ar lesiant staff? Bydd y cwrs hwn yn archwilio'r hyn a olygir gan lesiant yn y gweithle mewn byd gweithio hybrid - pwy sydd â'r cyfrifoldeb ohono, yr heriau a wynebir wrth ei greu a'i gynnal, a'r buddiannau i'ch...

Cwrs am ddim
12 awr
Sgwrsio am Brifysgol - podlediad am y profiad myfyrwyr go iawn Eicon sain

Addysg a Datblygiad

Sgwrsio am Brifysgol - podlediad am y profiad myfyrwyr go iawn

Ydych chi’n ystyried ai prifysgol yw’r dewis cywir i chi? Gwrandewch wrth i fyfyrwyr o holl brifysgolion Cymru rannu eu profiadau.

Sain
5 mun
Felly, rydych chi eisiau bod yn nyrs? Cyflwyniad byr i nyrsio Eicon cwrs am ddim Eicon lefel 1: rhagarweiniol

Iechyd, Chwaraeon a Seicoleg

Felly, rydych chi eisiau bod yn nyrs? Cyflwyniad byr i nyrsio

Mae’r cwrs yma am ddim, Felly, rydych chi eisiau bod yn nyrs? Cyflwyniad byr i nyrsio, yn rhoi trosolwg o’r hyn y mae nyrsio’n ei olygu. Mae’n canolbwyntio ar nyrsio yn y DU yn benodol, a hefyd ar ei le yn y byd. Byddwch yn dysgu am bedwar maes nyrsio yn y DU, sut beth yw hyfforddiant nyrsys, yn ogystal â beth sy’n gwneud nyrsys gwych. Mae’r...

Cwrs am ddim
6 awr
OpenLearn with Working Wales | OpenLearn gyda Cymru'n Gweithio Eicon erthygl

Addysg a Datblygiad

OpenLearn with Working Wales | OpenLearn gyda Cymru'n Gweithio

Free online courses and other learning resources to support Working Wales customers.Cyrsiau ar-lein am ddim ac adnoddau dysgu eraill i gefnogi cwsmeriaid Cymru'n Gweithio.

Erthygl
10 mun
Cymru a cherddoriaeth: sgwrs gyda Huw Stephens Eicon fideo

Hanes a'r Celfyddydau

Cymru a cherddoriaeth: sgwrs gyda Huw Stephens

Mae cerddoriaeth wedi dod i chwarae rôl sylweddol yn hunaniaeth Cymru. Mae wedi ac yn parhau i fod yn ganolog i'r ffordd y mae llawer o Gymry yn meddwl amdanynt eu hunain ar y cyd fel cenedl, a'r modd y mae'r Cymry yn cael eu gweld y tu allan i Gymru.

Fideo
40 mun
Sut daeth jazz i Gymru Eicon erthygl

Hanes a'r Celfyddydau

Sut daeth jazz i Gymru

Mae Jen Wilson yn archwilio'r cysylltiadau hanesyddol rhwng cerddoriaeth Affricanaidd-Americanaidd y 1850au a thwf jazz yn niwylliant poblogaidd Cymru.

Erthygl
5 mun
Sgwrs Agored - Wales: Music Nation Eicon fideo

Hanes a'r Celfyddydau

Sgwrs Agored - Wales: Music Nation

O werin i roc, mae cerddoriaeth wedi bod wrth wraidd diwylliant a chymuned Cymru erioed. Yn y Sgwrs Agored hon, mae'r DJ a’r cyflwynydd, Huw Stephens, yn trafod hanes a diwylliant cerddorol Cymru ag academyddion Y Brifysgol Agored.

Fideo
1 awr
Rhyddhau amrywiaeth y gorffennol Eicon erthygl

Hanes a'r Celfyddydau

Rhyddhau amrywiaeth y gorffennol

Yr hanesydd Norena Shopland sydd yn yn egluro pam bod gennym ddiffyg gwybodaeth a dealltwriaeth hanesyddol wrth adrodd straeon am amrywiaeth, a'r hyn y gallwn ni ei wneud i newid hyn.

Erthygl
5 mun
Gweithio hybrid: cynllunio ar gyfer y dyfodol Eicon cwrs am ddim Eicon lefel 1: rhagarweiniol

Arian a Busnes

Gweithio hybrid: cynllunio ar gyfer y dyfodol

Oherwydd pandemig COVID-19 yn 2020, bu rhaid i sefydliadau gynllunio ac addasu o fewn wythnos er mwyn symud eu gweithlu cyfan bron i weithio o bell, ac roedd yn rhaid i'r rheini a oedd yn gorfod aros 'ar y safle’ roi mesurau diogelwch ar waith yn gyflym. Roedd hwn yn ymateb byd-eang digynsail na fyddai llawer o sefydliadau wedi'u rhagweld a bu ...

Cwrs am ddim
12 awr
Gweithio hybrid: dechrau yn y gweithle Eicon cwrs am ddim Eicon lefel 1: rhagarweiniol

Arian a Busnes

Gweithio hybrid: dechrau yn y gweithle

Gall dechrau mewn gweithle newydd – p'un ai dyna eich swydd gyntaf 'go iawn' ar ôl gorffen eich addysg, neu'r cam nesaf yn natblygiad eich gyrfa – fod yn gyffrous ac yn frawychus. Os mai sefydliad hybrid ydyw, a bod eich diwrnod cyntaf mewn lleoliad anghysbell yn hytrach na gweithle ffisegol, gall hynny fod hyd yn oed yn fwy dryslyd. Nod y cwrs...

Cwrs am ddim
7 awr
Gweithio hybrid: sgiliau ar gyfer trawsnewid digidol Eicon cwrs am ddim Eicon lefel 1: rhagarweiniol

Digidol a chyfrifiadura

Gweithio hybrid: sgiliau ar gyfer trawsnewid digidol

Mae dyfodol y gweithle'n parhau i ddatblygu, ac mae trawsnewid digidol yn cyflymu, gan ofyn am alluoedd, ymddygiadau a dealltwriaeth newydd yn y maes digidol. Mae'r rhaniad digidol wedi bod yn ehangu ac mae data'n dangos bod y bwlch sgiliau yn y DU yn tyfu gyda phrinder pobl â sgiliau digidol. Mae gan bron bob swydd ryw elfen o sgiliau digidol...

Cwrs am ddim
11 awr