Grid Rhestr Canlyniadau: 82 eitem
Eicon Creative commons
Hanes anthem genedlaethol Cymru Eicon erthygl

Hanes a'r Celfyddydau

Hanes anthem genedlaethol Cymru

Sut daeth ‘Hen Wlad fy Nhadau’ yn anthem genedlaethol Cymru?

Erthygl
Eicon â hawlfraint
Hanes cryno’r eisteddfod Eicon erthygl

Hanes a'r Celfyddydau

Hanes cryno’r eisteddfod

Cystadleuaeth ddiwylliannol sy’n unigryw i’r Cymry yw’r eisteddfod. Felly, sut dechreuodd y cyfan?

Erthygl
Eicon â hawlfraint
Arglwyddes Llanofer, alawon Cymreig a chytgord cenedlaethol Eicon erthygl

Hanes a'r Celfyddydau

Arglwyddes Llanofer, alawon Cymreig a chytgord cenedlaethol

Beth achosodd i aelod o'r dosbarth llywodraethol yn y 19eg ganrif fynd ati i ddiogelu cerddoriaeth werin Gymraeg?

Erthygl
Eicon â hawlfraint
Tarddiad corau meibion yng Nghymru Eicon erthygl

Hanes a'r Celfyddydau

Tarddiad corau meibion yng Nghymru

Trosolwg o'r amgylchiadau yng Nghymru a arweiniodd at draddodiad cerddorol unigryw a byd-enwog.

Erthygl
Eicon Creative commons
‘Bread of Heaven’ – Canu o’r un llyfr emynau? Eicon erthygl

Hanes a'r Celfyddydau

‘Bread of Heaven’ – Canu o’r un llyfr emynau?

Hanes cymhleth yr emyn Cymreig enwog hwn.

Erthygl
Meddylfryd mentora (A mentoring mindset) Eicon cwrs am ddim Lefel

Addysg a Datblygiad

Meddylfryd mentora (A mentoring mindset)

Bydd y cwrs rhad ac am ddim hwn, Meddylfryd mentora, yn cefnogi unrhyw un sy’n gweithio yn y byd addysg i ddatblygu dealltwriaeth am fentora athrawon ar ddechrau eu gyrfa yn effeithiol yn ystod addysg gychwynnol i athrawon ac yn syth ar ôl cymhwyso. Mae wedi’i ddylunio drwy dynnu ar brofiadau cydweithwyr system addysg Cymru, a bydd fersiwn ...

Cwrs am ddim
8 awr
Podlediad Sgwrs? Iselder a Gorbryder Eicon sain

Addysg a Datblygiad

Podlediad Sgwrs? Iselder a Gorbryder

Sut brofiad yw cael iselder a gorpryder? Gwrandewch ar straeon iechyd meddwl personol yn ogystal ag awgrymiadau ymarferol a ble i gael cymorth.

Sain
Eicon yn rhydd rhag hawlfraint
Deall datganoli yng Nghymru Eicon cwrs am ddim Lefel

Cymdeithas, Gwleidyddiaeth a'r Gyfraith

Deall datganoli yng Nghymru

Mae'r cwrs am ddim hwn yn dilyn y ffordd y mae setliad datganoli Cymru wedi cael ei drawsnewid yn yr 20 mlynedd ers y refferendwm ar ddatganoli yn 1997. Byddwch yn ystyried y ffordd y daeth Cynulliad â chefnogaeth mwyafrif bach iawn o'r cyhoedd a phwerau deddfu cyfyngedig yn Senedd â'r pŵer i osod trethi. Byddwch yn archwilio rhai o'r heriau ...

Cwrs am ddim
12 awr
Podlediad Sgwrs? Y gymuned LHDT Eicon sain

Addysg a Datblygiad

Podlediad Sgwrs? Y gymuned LHDT

Sut brofiad yw bod yn rhan o'r gymuned LHDT yn y brifysgol? Gwrandewch ar straeon dod allan, profiadau o homoffobia a gwneud ffrindiau newydd.

Sain
Eicon â hawlfraint
Ystadegau rhyw ar gyfer poblogaeth Prydain Eicon gweithgaredd

Iechyd, Chwaraeon a Seicoleg

Ystadegau rhyw ar gyfer poblogaeth Prydain

Mae llawer o fythau a chamddealltwriaethau am ryw a gall fod yn anodd canfod y gwirionedd. Mae'r adnodd rhyngweithiol hwn, sy'n hawdd ei ddefnyddio, yn rhoi mynediad i ddata cadarn a gasglwyd gan Natsal-3, sef arolwg o filoedd o oedolion ledled Prydain.

Gweithgaredd
Gŵyl Seicoleg Eicon fideo

Iechyd, Chwaraeon a Seicoleg

Gŵyl Seicoleg

Pedwar arbenigwr o amrywiaeth o feysydd mewn seicoleg yn siarad am eu hymchwil a'u meysydd gwaith.

Fideo
2 awr
Bywyd y tu hwnt i'r Ddaear: Y Ddadl Fawr Eicon fideo

Gwyddoniaeth, Mathemateg a Thechnoleg

Bywyd y tu hwnt i'r Ddaear: Y Ddadl Fawr

Mae panel o arbenigwyr Y Brifysgol Agored yn mynd benben â'i gilydd i drafod a yw bywyd yn fwy tebygol ar y blaned Mawrth neu ar leuadau rhewllyd y planedau nwy.

Fideo
1 awr