Grid Rhestr Canlyniadau: 108 eitem
Gweithio hybrid: datblygu sefydliadol Eicon cwrs am ddim Eicon lefel 1: rhagarweiniol

Arian a Busnes

Gweithio hybrid: datblygu sefydliadol

Achosodd pandemig COVID-19 i sawl sefydliad orfod newid ffordd o weithio'r gweithlu, a hynny o bell, yn gyflym iawn yn 2020. Mae'r weithred o ddychwelyd i arferion gweithio mewn swyddfa cyn y pandemig wedi bod yn araf, gyda sawl sefydliad nawr yn awyddus i weithio mewn modd hyblyg. Mae gweithio hybrid, er hynny, yn cyflwyno heriau newydd sy'n ...

Cwrs am ddim
21 awr
Gwersi y gallwn ni eu dysgu gan arweinyddiaeth yng Nghymru Eicon erthygl

Cymdeithas, Gwleidyddiaeth a'r Gyfraith

Gwersi y gallwn ni eu dysgu gan arweinyddiaeth yng Nghymru

Os ydych yn chwilio am ysbrydoliaeth i ddechrau newid cynaliadwy, tecach ac arloesol, mae'r esiampl yng Nghymru yn fan cychwyn da.

Erthygl
5 mun
Anghydraddoldebau hiliol mewn iechyd: Effaith COVID-19 yng Nghymru a thu hwnt Eicon fideo

Iechyd, Chwaraeon a Seicoleg

Anghydraddoldebau hiliol mewn iechyd: Effaith COVID-19 yng Nghymru a thu hwnt

Y modd y mae COVID-19 wedi taflu goleuni ar anghydraddoldebau hirsefydlog mewn iechyd o fewn cymunedau Du a lleiafrifoedd ethnig yng Nghymru, y DU a thu hwnt.

Fideo
20 mun
Cyflwyniad i greu newid gwleidyddol a chymdeithasol Eicon cwrs am ddim Eicon lefel 1: rhagarweiniol

Cymdeithas, Gwleidyddiaeth a'r Gyfraith

Cyflwyniad i greu newid gwleidyddol a chymdeithasol

Ac yntau wedi’i ysgrifennu mewn cyfnod heriol - yn amgylcheddol, yn economaidd, yn wleidyddol, yn gymdeithasol ac o ran iechyd, mae ‘Cyflwyniad i wneud newid gwleidyddol a chymdeithasol’ yn rhoi sylfaen i chi ar gyfer rhai o’r sgiliau dinasyddiaeth a’r wybodaeth wleidyddol allweddol sydd eu hangen arnoch i ymyrryd yn y byd wrth iddo newid o’ch ...

Cwrs am ddim
10 awr
Casgliad 'Wales: Music Nation with Huw Stephens' Eicon erthygl

Hanes a'r Celfyddydau

Casgliad 'Wales: Music Nation with Huw Stephens'

Casgliad o adnoddau dysgu rhad ac am ddim wedi'u hysbrydoli gan y gyfres deledu.

Erthygl
5 mun
Gweithio hybrid: sgiliau ar gyfer arwain Eicon cwrs am ddim Eicon lefel 1: rhagarweiniol

Arian a Busnes

Gweithio hybrid: sgiliau ar gyfer arwain

Bydd y cwrs hwn yn rhoi cyfle i chi adfyfyrio ar bwy ydych chi fel arweinydd hybrid a sut rydych chi eisiau datblygu. Bydd yn eich helpu i ddeall sut i ddangos empathi â'ch gweithlu a sut i addasu eich sgiliau cyfathrebu wrth weithio yn y swyddfa ac wrth weithio o bell. Bydd yn eich annog i ddechrau meddwl sut y gallwch ysgogi eich gweithle i ...

Cwrs am ddim
10 awr
Sut y gall pob un ohonom fynd i'r afael â'n hôl troed carbon digidol Eicon erthygl

Natur a'r Amgylchedd

Sut y gall pob un ohonom fynd i'r afael â'n hôl troed carbon digidol

Gall ymddangos yn llethol ond mae llawer o gamau y gallwn eu cymryd fel unigolion i leihau ein hôl troed carbon digidol. Gallwn eich helpu i ddechrau arni.

Erthygl
5 mun
Sut gall corfforaethau leihau olion troed carbon digidol? Eicon erthygl

Natur a'r Amgylchedd

Sut gall corfforaethau leihau olion troed carbon digidol?

Mae gan gorfforaethau ran sylweddol i'w chwarae wrth leihau'r ôl troed carbon digidol. Mae'r erthygl hon yn ystyried yr heriau y maent yn eu hwynebu a faint y gellir ei wneud i'w goresgyn.

Erthygl
5 mun
Beth yw ôl troed carbon digidol? Eicon erthygl

Natur a'r Amgylchedd

Beth yw ôl troed carbon digidol?

Mae ymwybyddiaeth o olion troed carbon yn cynyddu, felly i ba raddau mae ein ffordd o fyw ddigidol yn cyfrannu atynt. Mae'r erthygl hon yn ystyried yr effaith.

Erthygl
5 mun
Olion troed carbon digidol a gweithio o bell Eicon erthygl

Natur a'r Amgylchedd

Olion troed carbon digidol a gweithio o bell

Gyda llawer o bobl yn dewis gweithio o gartref, boed ar ffurf hybrid neu'n llawn amser, mae'r erthygl hon yn ystyried cost gweithio o bell o ran olion troed carbon.

Erthygl
5 mun
Hanes anthem genedlaethol Cymru Eicon erthygl

Hanes a'r Celfyddydau

Hanes anthem genedlaethol Cymru

Sut daeth ‘Hen Wlad fy Nhadau’ yn anthem genedlaethol Cymru?

Erthygl
5 mun
Hanes cryno’r eisteddfod Eicon erthygl

Hanes a'r Celfyddydau

Hanes cryno’r eisteddfod

Cystadleuaeth ddiwylliannol sy’n unigryw i’r Cymry yw’r eisteddfod. Felly, sut dechreuodd y cyfan?

Erthygl
5 mun