Grid Rhestr Canlyniadau: 100 eitem
Beth yw ôl troed carbon digidol? Eicon erthygl

Natur a'r Amgylchedd

Beth yw ôl troed carbon digidol?

Mae ymwybyddiaeth o olion troed carbon yn cynyddu, felly i ba raddau mae ein ffordd o fyw ddigidol yn cyfrannu atynt. Mae'r erthygl hon yn ystyried yr effaith.

Erthygl
Olion troed carbon digidol a gweithio o bell Eicon erthygl

Natur a'r Amgylchedd

Olion troed carbon digidol a gweithio o bell

Gyda llawer o bobl yn dewis gweithio o gartref, boed ar ffurf hybrid neu'n llawn amser, mae'r erthygl hon yn ystyried cost gweithio o bell o ran olion troed carbon.

Erthygl
Hanes anthem genedlaethol Cymru Eicon erthygl

Hanes a'r Celfyddydau

Hanes anthem genedlaethol Cymru

Sut daeth ‘Hen Wlad fy Nhadau’ yn anthem genedlaethol Cymru?

Erthygl
Hanes cryno’r eisteddfod Eicon erthygl

Hanes a'r Celfyddydau

Hanes cryno’r eisteddfod

Cystadleuaeth ddiwylliannol sy’n unigryw i’r Cymry yw’r eisteddfod. Felly, sut dechreuodd y cyfan?

Erthygl
Arglwyddes Llanofer, alawon Cymreig a chytgord cenedlaethol Eicon erthygl

Hanes a'r Celfyddydau

Arglwyddes Llanofer, alawon Cymreig a chytgord cenedlaethol

Beth achosodd i aelod o'r dosbarth llywodraethol yn y 19eg ganrif fynd ati i ddiogelu cerddoriaeth werin Gymraeg?

Erthygl
Tarddiad corau meibion yng Nghymru Eicon erthygl

Hanes a'r Celfyddydau

Tarddiad corau meibion yng Nghymru

Trosolwg o'r amgylchiadau yng Nghymru a arweiniodd at draddodiad cerddorol unigryw a byd-enwog.

Erthygl
‘Bread of Heaven’ – Canu o’r un llyfr emynau? Eicon erthygl

Hanes a'r Celfyddydau

‘Bread of Heaven’ – Canu o’r un llyfr emynau?

Hanes cymhleth yr emyn Cymreig enwog hwn.

Erthygl
Lleihau ôl troed carbon TG ar safleoedd Eicon erthygl

Natur a'r Amgylchedd

Lleihau ôl troed carbon TG ar safleoedd

Gydag adeiladau yn dod yn fwy ‘clyfar’, mae rheolwyr TG yn gynyddol gyfrifol am weithredu systemau rheoli adeiladau. Mae'r erthygl hon yn ystyried costau carbon olion troed carbon digidol TG ar safleoedd.

Erthygl
Lleihau ôl troed carbon digidol drwy gaffael cyfrifol Eicon erthygl

Natur a'r Amgylchedd

Lleihau ôl troed carbon digidol drwy gaffael cyfrifol

I ba raddau y mae polisïau caffael yn effeithio ar yr ôl troed carbon digidol? Mae'r erthygl hon yn ystyried pam y dylem edrych yn agosach wrth benderfynu beth i'w brynu.

Erthygl
Lleihau ôl troed carbon digidol y cwmwl Eicon erthygl

Natur a'r Amgylchedd

Lleihau ôl troed carbon digidol y cwmwl

Faint mae ein dibyniaeth gynyddol ar dechnolegau cwmwl yn ychwanegu at yr ôl troed carbon digidol?

Erthygl
Cyfrifo eich ôl troed carbon Eicon erthygl

Natur a'r Amgylchedd

Cyfrifo eich ôl troed carbon

Hoffech chi ddeall mwy am eich ôl troed carbon, a'r hyn y dylech ac na ddylech ei wneud i'w leihau? Yma byddwn yn esbonio beth yw ôl troed carbon, ac mae gennym gyfrifiannell carbon y gallwch ei defnyddio i'ch helpu i asesu eich ôl troed eich hun.

Erthygl
Meddylfryd mentora (A mentoring mindset) Eicon cwrs am ddim Eicon lefel 3: uwch

Addysg a Datblygiad

Meddylfryd mentora (A mentoring mindset)

Bydd y cwrs rhad ac am ddim hwn, Meddylfryd mentora, yn cefnogi unrhyw un sy’n gweithio yn y byd addysg i ddatblygu dealltwriaeth am fentora athrawon ar ddechrau eu gyrfa yn effeithiol yn ystod addysg gychwynnol i athrawon ac yn syth ar ôl cymhwyso. Mae wedi’i ddylunio drwy dynnu ar brofiadau cydweithwyr system addysg Cymru, a bydd fersiwn ...

Cwrs am ddim
8 awr