Grid Rhestr Canlyniadau: 100 eitem
Podlediad Sgwrs? Iselder a Gorbryder Eicon sain

Addysg a Datblygiad

Podlediad Sgwrs? Iselder a Gorbryder

Sut brofiad yw cael iselder a gorpryder? Gwrandewch ar straeon iechyd meddwl personol yn ogystal ag awgrymiadau ymarferol a ble i gael cymorth.

Sain
Cyfrifiannell Carbon Y Brifysgol Agored Eicon gweithgaredd

Natur a'r Amgylchedd

Cyfrifiannell Carbon Y Brifysgol Agored

Rhowch gynnig ar ein prawf cyfrifiannell carbon er mwyn gweld faint rydych chi'n ei ddefnyddio a sut y gallech leihau eich ôl troed carbon.

Gweithgaredd
Deall datganoli yng Nghymru Eicon cwrs am ddim Eicon lefel 1: rhagarweiniol

Cymdeithas, Gwleidyddiaeth a'r Gyfraith

Deall datganoli yng Nghymru

Mae'r cwrs am ddim hwn yn dilyn y ffordd y mae setliad datganoli Cymru wedi cael ei drawsnewid yn yr 20 mlynedd ers y refferendwm ar ddatganoli yn 1997. Byddwch yn ystyried y ffordd y daeth Cynulliad â chefnogaeth mwyafrif bach iawn o'r cyhoedd a phwerau deddfu cyfyngedig yn Senedd â'r pŵer i osod trethi. Byddwch yn archwilio rhai o'r heriau ...

Cwrs am ddim
12 awr
Podlediad Sgwrs? Y gymuned LHDT Eicon sain

Addysg a Datblygiad

Podlediad Sgwrs? Y gymuned LHDT

Sut brofiad yw bod yn rhan o'r gymuned LHDT yn y brifysgol? Gwrandewch ar straeon dod allan, profiadau o homoffobia a gwneud ffrindiau newydd.

Sain
Ystadegau rhyw ar gyfer poblogaeth Prydain Eicon gweithgaredd

Iechyd, Chwaraeon a Seicoleg

Ystadegau rhyw ar gyfer poblogaeth Prydain

Mae llawer o fythau a chamddealltwriaethau am ryw a gall fod yn anodd canfod y gwirionedd. Mae'r adnodd rhyngweithiol hwn, sy'n hawdd ei ddefnyddio, yn rhoi mynediad i ddata cadarn a gasglwyd gan Natsal-3, sef arolwg o filoedd o oedolion ledled Prydain.

Gweithgaredd
Gŵyl Seicoleg Eicon fideo

Iechyd, Chwaraeon a Seicoleg

Gŵyl Seicoleg

Pedwar arbenigwr o amrywiaeth o feysydd mewn seicoleg yn siarad am eu hymchwil a'u meysydd gwaith.

Fideo
2 awr
Bywyd y tu hwnt i'r Ddaear: Y Ddadl Fawr Eicon fideo

Gwyddoniaeth, Mathemateg a Thechnoleg

Bywyd y tu hwnt i'r Ddaear: Y Ddadl Fawr

Mae panel o arbenigwyr Y Brifysgol Agored yn mynd benben â'i gilydd i drafod a yw bywyd yn fwy tebygol ar y blaned Mawrth neu ar leuadau rhewllyd y planedau nwy.

Fideo
1 awr
Pum ffaith ryfeddol am ryw a'r pandemig Eicon erthygl

Cymdeithas, Gwleidyddiaeth a'r Gyfraith

Pum ffaith ryfeddol am ryw a'r pandemig

Mae rhyw yn golygu llawer o bethau i lawer o bobl. I gyplau, gall olygu chwant a phleser, hwyl a chyffro, ac, weithiau, rhwymedigaeth a dyletswydd. Pan fydd yn gweithio, mae'n wych.

Erthygl
Newyddion ffug yng Nghymru Eicon fideo

Cymdeithas, Gwleidyddiaeth a'r Gyfraith

Newyddion ffug yng Nghymru

Mae’r ffordd mae gwybodaeth yn cael ei hadrodd, ei hegluro a’i rhannu yng Nghymru, yn enwedig wrth i’r Senedd ennill rhagor o bŵer, yn tynnu sylw at faterion pwysig ynghylch yr effeithiau all ‘newyddion ffug’ eu cael ar gymdeithas ddemocrataidd.

Fideo
10 mun
6 ffordd o sicrhau bod eich llais yn cael ei glywed yng Nghymru Eicon erthygl

Cymdeithas, Gwleidyddiaeth a'r Gyfraith

6 ffordd o sicrhau bod eich llais yn cael ei glywed yng Nghymru

Un o egwyddorion sylfaenol democratiaeth yw y dylai llais dinasyddion cael ei glywed. Mae’r un peth yn wir am ddemocratiaeth Cymru, sydd bellach dros ddau ddegawd oed.

Erthygl
Bywyd ac oes Cyril Lakin Eicon fideo

Cymdeithas, Gwleidyddiaeth a'r Gyfraith

Bywyd ac oes Cyril Lakin

Mae stori Cyril Lakin, cyn-olygydd llenyddol y Daily Telegraph a'r Sunday Times yn ystod y 1930au, darlledwr y BBC yn ystod y Blitz, ac Aelod Seneddol yn ystod y rhyfel, ac yn taflu goleuni ar themâu ehangach yn stori'r Gymru fodern.

Fideo
1 awr
Sut i ddarllen y newyddion Eicon erthygl

Cymdeithas, Gwleidyddiaeth a'r Gyfraith

Sut i ddarllen y newyddion

Pum awgrym er mwyn eich helpu i adnabod ‘newyddion ffug’ a meddwl yn feirniadol am ein cymdeithas sy'n orlawn o gyfryngau.

Erthygl