Grid Rhestr Canlyniadau: 108 eitem
Arglwyddes Llanofer, alawon Cymreig a chytgord cenedlaethol Eicon erthygl

Hanes a'r Celfyddydau

Arglwyddes Llanofer, alawon Cymreig a chytgord cenedlaethol

Beth achosodd i aelod o'r dosbarth llywodraethol yn y 19eg ganrif fynd ati i ddiogelu cerddoriaeth werin Gymraeg?

Erthygl
5 mun
Tarddiad corau meibion yng Nghymru Eicon erthygl

Hanes a'r Celfyddydau

Tarddiad corau meibion yng Nghymru

Trosolwg o'r amgylchiadau yng Nghymru a arweiniodd at draddodiad cerddorol unigryw a byd-enwog.

Erthygl
5 mun
‘Bread of Heaven’ – Canu o’r un llyfr emynau? Eicon erthygl

Hanes a'r Celfyddydau

‘Bread of Heaven’ – Canu o’r un llyfr emynau?

Hanes cymhleth yr emyn Cymreig enwog hwn.

Erthygl
5 mun
Lleihau ôl troed carbon TG ar safleoedd Eicon erthygl

Natur a'r Amgylchedd

Lleihau ôl troed carbon TG ar safleoedd

Gydag adeiladau yn dod yn fwy ‘clyfar’, mae rheolwyr TG yn gynyddol gyfrifol am weithredu systemau rheoli adeiladau. Mae'r erthygl hon yn ystyried costau carbon olion troed carbon digidol TG ar safleoedd.

Erthygl
5 mun
Lleihau ôl troed carbon digidol drwy gaffael cyfrifol Eicon erthygl

Natur a'r Amgylchedd

Lleihau ôl troed carbon digidol drwy gaffael cyfrifol

I ba raddau y mae polisïau caffael yn effeithio ar yr ôl troed carbon digidol? Mae'r erthygl hon yn ystyried pam y dylem edrych yn agosach wrth benderfynu beth i'w brynu.

Erthygl
5 mun
Lleihau ôl troed carbon digidol y cwmwl Eicon erthygl

Natur a'r Amgylchedd

Lleihau ôl troed carbon digidol y cwmwl

Faint mae ein dibyniaeth gynyddol ar dechnolegau cwmwl yn ychwanegu at yr ôl troed carbon digidol?

Erthygl
5 mun
Cyfrifo eich ôl troed carbon Eicon erthygl

Natur a'r Amgylchedd

Cyfrifo eich ôl troed carbon

Hoffech chi ddeall mwy am eich ôl troed carbon, a'r hyn y dylech ac na ddylech ei wneud i'w leihau? Yma byddwn yn esbonio beth yw ôl troed carbon, ac mae gennym gyfrifiannell carbon y gallwch ei defnyddio i'ch helpu i asesu eich ôl troed eich hun.

Erthygl
5 mun
Meddylfryd mentora (A mentoring mindset) Eicon cwrs am ddim Eicon lefel 3: uwch

Addysg a Datblygiad

Meddylfryd mentora (A mentoring mindset)

Bydd y cwrs rhad ac am ddim hwn, Meddylfryd mentora, yn cefnogi unrhyw un sy’n gweithio yn y byd addysg i ddatblygu dealltwriaeth am fentora athrawon ar ddechrau eu gyrfa yn effeithiol yn ystod addysg gychwynnol i athrawon ac yn syth ar ôl cymhwyso. Mae wedi’i ddylunio drwy dynnu ar brofiadau cydweithwyr system addysg Cymru, a bydd fersiwn ...

Cwrs am ddim
8 awr
Podlediad Sgwrs? Iselder a Gorbryder Eicon sain

Addysg a Datblygiad

Podlediad Sgwrs? Iselder a Gorbryder

Sut brofiad yw cael iselder a gorpryder? Gwrandewch ar straeon iechyd meddwl personol yn ogystal ag awgrymiadau ymarferol a ble i gael cymorth.

Sain
5 mun
Cyfrifiannell Carbon Y Brifysgol Agored Eicon gweithgaredd

Natur a'r Amgylchedd

Cyfrifiannell Carbon Y Brifysgol Agored

Rhowch gynnig ar ein prawf cyfrifiannell carbon er mwyn gweld faint rydych chi'n ei ddefnyddio a sut y gallech leihau eich ôl troed carbon.

Gweithgaredd
5 mun
Deall datganoli yng Nghymru Eicon cwrs am ddim Eicon lefel 1: rhagarweiniol

Cymdeithas, Gwleidyddiaeth a'r Gyfraith

Deall datganoli yng Nghymru

Mae'r cwrs am ddim hwn yn dilyn y ffordd y mae setliad datganoli Cymru wedi cael ei drawsnewid yn yr 20 mlynedd ers y refferendwm ar ddatganoli yn 1997. Byddwch yn ystyried y ffordd y daeth Cynulliad â chefnogaeth mwyafrif bach iawn o'r cyhoedd a phwerau deddfu cyfyngedig yn Senedd â'r pŵer i osod trethi. Byddwch yn archwilio rhai o'r heriau ...

Cwrs am ddim
12 awr
Podlediad Sgwrs? Y gymuned LHDT Eicon sain

Addysg a Datblygiad

Podlediad Sgwrs? Y gymuned LHDT

Sut brofiad yw bod yn rhan o'r gymuned LHDT yn y brifysgol? Gwrandewch ar straeon dod allan, profiadau o homoffobia a gwneud ffrindiau newydd.

Sain
5 mun