Grid Rhestr Canlyniadau: 82 eitem
Eicon yn rhydd rhag hawlfraint
Dydd Gŵyl Dewi a rôl y dorf mewn canfyddiadau o hunaniaeth gerddorol Gymreig Eicon erthygl

Hanes a'r Celfyddydau

Dydd Gŵyl Dewi a rôl y dorf mewn canfyddiadau o hunaniaeth gerddorol Gymreig

Mae Dydd Gŵyl Dewi bob amser yn achlysur pan mae syniadau am gerddoroldeb Cymreig yn cael eu hailadrodd. Mae Dr Martin V Clarke yn siarad am y dorf chwaraeon a’r rôl gefnogol y mae’n ei chwarae wrth leoli Cymru fel ‘gwlad y gân’.

Erthygl
Eicon Creative commons
Meithrin eich Sgiliau Meddwl yn Feirniadol Eicon erthygl

Hanes a'r Celfyddydau

Meithrin eich Sgiliau Meddwl yn Feirniadol

Beth allwch chi ei wneud i feithrin eich sgiliau meddwl yn feirniadol? Mae Mark Pinder a Paul-François Tremlett yn esbonio ambell beth i'w cofio wrth asesu ymresymiadau pobl eraill, ac wrth gynnig eich ymresymiadau eich hun hefyd.

Erthygl
Eicon â hawlfraint
Casgliad llesiant a iechyd meddwl Eicon erthygl

Iechyd, Chwaraeon a Seicoleg

Casgliad llesiant a iechyd meddwl

Yn y casgliad Iechyd Meddwl a Lles (Cymru), mae hwb o adnoddau dwyieithog, rhad ac am ddim, sydd yn ceisio hybu lles cadarnhaol a chefnogi iechyd meddwl da. 

Erthygl
Eicon yn rhydd rhag hawlfraint
Sut mae rheoli straen ddigidol technoleg Eicon erthygl

Iechyd, Chwaraeon a Seicoleg

Sut mae rheoli straen ddigidol technoleg

Sut gallwn ni osgoi’r straen a’r pryder sy’n gysylltiedig â’r oes ddigidol? Mae gan Dr Gini Harrison a Dr Mathijs Lucassen bum awgrym i ni...

Erthygl
Eicon yn rhydd rhag hawlfraint
Pum rheswm pam dylai ymwybyddiaeth ofalgar fod yn bwysig i chi Eicon erthygl

Iechyd, Chwaraeon a Seicoleg

Pum rheswm pam dylai ymwybyddiaeth ofalgar fod yn bwysig i chi

Mae ymwybyddiaeth ofalgar yn golygu canolbwyntio ar y presennol a derbyn eich teimladau, eich meddyliau a theimladau eich corff ar yr un pryd. Pam bod ymwybyddiaeth ofalgar yn bwysig?

Erthygl
Eicon yn rhydd rhag hawlfraint
Sesiwn Blasu: Cymraeg - “Preseli”: Cerdd Gadarn Waldo Williams Eicon fideo

Addysg a Datblygiad

Sesiwn Blasu: Cymraeg - “Preseli”: Cerdd Gadarn Waldo Williams

Cyflwniad gan Yr Athro Mererid Hopwood o Brifysgol Aberystwyth.

Fideo
Eicon â hawlfraint
Rhwyd Gymorth: A allwch chi helpu rhywun mewn angen? Eicon gweithgaredd

Iechyd, Chwaraeon a Seicoleg

Rhwyd Gymorth: A allwch chi helpu rhywun mewn angen?

Bydd pob un ohonom yn wynebu heriau personol, ond a allech chi gael effaith gadarnhaol ar fywyd rhywun? Rhowch gynnig ar ein ‘Rhwyd Gymorth’ i weld a allwch chi helpu pedwar o bobl. 

Gweithgaredd
Eicon â hawlfraint
Llywio drwy les: Edrych ar iechyd meddwl a lles Eicon erthygl

Iechyd, Chwaraeon a Seicoleg

Llywio drwy les: Edrych ar iechyd meddwl a lles

Gall bywyd fod yn gyfres o adegau gwell a gwaeth. Weithiau, mae’n anodd gwybod a ydym ni’n llawn ddeall beth yw ystyr termau fel iechyd meddwl a lles. Yn yr erthygl hon, byddwn yn edrych ar y termau hyn a sut mae’r pethau sydd yn digwydd i ni yn siapio ein hiechyd meddwl a’n lles. 

Erthygl
Eicon â hawlfraint
Rheoli amser ac astudio Eicon erthygl

Iechyd, Chwaraeon a Seicoleg

Rheoli amser ac astudio

Boed chi’n fyfyriwr llawn amser neu ran amser, mae astudio yn debygol o olygu ymrwymiad arall yn eich bywyd. Wrth i ni geisio cydbwyso llawer o bethau, gall hyn weithiau effeithio ar ein lles a gwneud i ni deimlo fod pethau’n ormod.

Erthygl
Eicon â hawlfraint
Cymorth i chi a’ch lles meddyliol Eicon erthygl

Iechyd, Chwaraeon a Seicoleg

Cymorth i chi a’ch lles meddyliol

Bydd un ym mhob pedwar ohonom yn cael problem iechyd meddwl ar ryw adeg yn ein bywyd, felly mae’n bwysig i ni wybod ble i droi i gael cymorth a gofyn am help pan fydd angen.

Erthygl
Eicon â hawlfraint
Rhyw ac arolygon Natsal – sut rydych yn cymharu? Eicon fideo

Cymdeithas, Gwleidyddiaeth a'r Gyfraith

Rhyw ac arolygon Natsal – sut rydych yn cymharu?

Yn ystod 2021, fel rhan o grant ymgysylltiad cyhoeddus sy'n cyfoethogi ymchwil gan Ymddiriedolaeth Wellcome, rydym yn datblygu sawl Adnodd Addysgol Agored. Yn benodol, Adnoddau Addysgol Agored sy'n deillio o'r Arolygon Cenedlaethol o Agweddau a Ffyrdd o Fyw Rhywiol (Natsal).

Fideo
2 mun
Eicon â hawlfraint
Rhyw ac agweddau rhywiol ym Mhrydain Eicon gweithgaredd

Cymdeithas, Gwleidyddiaeth a'r Gyfraith

Rhyw ac agweddau rhywiol ym Mhrydain

Mae agweddau rhywiol wedi newid yn sylweddol dros y blynyddoedd, ond beth yw barn person ‘cyffredin’ ym Mhrydain am ryw? Rhowch gynnig ar ein cwis rhyngweithiol am agweddau rhywiol i weld sut mae eich safbwyntiau yn cymharu â'r mwyafrif.

Gweithgaredd