Grid Rhestr Canlyniadau: 82 eitem
Eicon â hawlfraint
Astudio’r gwyddorau naturiol yn ddwyieithog Eicon cwrs am ddim Lefel

Gwyddoniaeth, Mathemateg a Thechnoleg

Astudio’r gwyddorau naturiol yn ddwyieithog

Meddwl am astudio cwrs yn y Gwyddorau Naturiol? Ystyried astudio trwy’r Gymraeg ac eisiau gwybod beth yw’r manteision? Dim yn siŵr os ydy eich Cymraeg yn ddigon da? Os ydych chi’n darllen yr erthygl hon, digon tebyg fod y cwestiynau hyn wedi codi yn eich meddwl. Pwrpas yr erthygl hon yw ateb y cwestiynau hyn, a dangos sut gallai astudio’r ...

Cwrs am ddim
1 awr
Eicon â hawlfraint
Defnyddio gwaith gwirfoddol i gamu ymlaen yn y farchnad swyddi Eicon cwrs am ddim Lefel

Arian a Busnes

Defnyddio gwaith gwirfoddol i gamu ymlaen yn y farchnad swyddi

Mae'r course hon yn ystyried i sut y gall ymgymryd â gwaith gwirfoddol wella eich cyfleoedd cyflogaeth.

Cwrs am ddim
12 awr
Eicon â hawlfraint
Cyflwyniad i waith cymdeithasol Eicon cwrs am ddim Lefel

Iechyd, Chwaraeon a Seicoleg

Cyflwyniad i waith cymdeithasol

Bydd y cwrs byr hwn yn eich cyflwyno i waith cymdeithasol ac yn datblygu eich dealltwriaeth o rai o’r damcaniaethau sy’n gysylltiedig ag ymarfer gwaith cymdeithasol.

Cwrs am ddim
15 awr
Eicon â hawlfraint
Dysgu ac arfer: gweithrediad a hunaniaethau Eicon cwrs am ddim Lefel

Addysg a Datblygiad

Dysgu ac arfer: gweithrediad a hunaniaethau

Mae'r uned hon yn eich cyflwyno i ddull cymdeithasol-ddiwylliannol o ddeall a dadansoddi'r hyn y byddwch yn ei ddysgu mewn sefydliadau addysgol, gartref ac yn y gweithle.

Cwrs am ddim
8 awr
Eicon yn rhydd rhag hawlfraint
Dechrau gyda seicoleg Eicon cwrs am ddim Lefel

Iechyd, Chwaraeon a Seicoleg

Dechrau gyda seicoleg

Y 'pos mwyaf a phwysicaf' rydym yn ei wynebu fel pobl yw ni ein hunain (Boring, 1950, tud. 56). Mae pobl yn bos - yn bos cymhleth, cynnil ac amlhaenog, a daw'n fwy cymhleth fyth wrth i ni esblygu dros amser a newid o fewn cyd-destunau gwahanol. Wrth ateb y cwestiwn 'Beth sy'n ein gwneud ni yn pwy ydym ni?', mae seicolegwyr yn ...

Cwrs am ddim
5 awr
Eicon â hawlfraint
Paratoi aseiniadau Eicon cwrs am ddim Lefel

Addysg a Datblygiad

Paratoi aseiniadau

Efallai y byddwch yn teimlo ar goll pan gewch eich aseiniad cyntaf ond peidiwch â phoeni, nid oes disgwyl i chi wneud gwaith perffaith o'r cychwyn cyntaf. Nid oes un ffordd gywir o ysgrifennu aseiniad. Fodd bynnag, mae rhai egwyddorion a phrosesau cyffredin a fydd yn eich helpu i gadw ar y trywydd cywir wrth ei lunio. Yn yr uned hon byddwch yn ...

Cwrs am ddim
10 awr
Ynglŷn â OpenLearn Cymru Eicon erthygl

OpenLearn Cymru Wales

Ynglŷn â OpenLearn Cymru

Casgliad o adnoddau addysgol ar-lein am ddim a ddatblygwyd ac a gafodd eu curadu gan y Brifysgol Agored yng Nghymru.

Erthygl
Eicon yn rhydd rhag hawlfraint
Meddwl yn feirniadol – Sgil a phroses Eicon erthygl

Addysg a Datblygiad

Meddwl yn feirniadol – Sgil a phroses

I fod yn llwyddiannus wrth ddysgu mae angen i ni wneud mwy na dim ond cofio gwybodaeth – mae angen meddwl yn feirniadol yn hanfodol. Mae Anne Wesemann yn esbonio'r buddiannau...

Erthygl
Eicon â hawlfraint
Datblygu strategaethau astudio effeithiol Eicon cwrs am ddim Lefel

Addysg a Datblygiad

Datblygu strategaethau astudio effeithiol

Gall dod i wybod sut rydych yn dysgu eich helpu i ddatblygu technegau astudio sy'n gweddu i'ch anghenion a'r dasg dan sylw. Bydd gwella eich strategaethau astudio yn arbed amser i chi, yn ysgafnhau eich baich gwaith ac yn helpu i wella ansawdd eich gwaith. Yn yr uned hon byddwch yn dysgu technegau ac yn datblygu sgiliau a fydd yn eich helpu ...

Cwrs am ddim
10 awr
Eicon â hawlfraint
Darllen a gwneud nodiadau (Reading and taking notes) Eicon cwrs am ddim Lefel

Addysg a Datblygiad

Darllen a gwneud nodiadau (Reading and taking notes)

Mae darllen, gwrando a meddwl fel rhan o'ch astudiaeth yn aml yn mynd law yn llaw â gwneud nodiadau o ryw fath. Fe welwch fod sawl ffordd wahanol o ddarllen a sawl ffordd wahanol o wneud nodyn o rywbeth. Yn dibynnu ar eich sefyllfa, efallai y byddwch yn darllen yn fwy neu'n llai am rywbeth, neu efallai y byddwch yn canolbwyntio ar un adran ...

Cwrs am ddim
10 awr