Grid Rhestr Canlyniadau: 100 eitem
Cyflwyniad i arweinyddiaeth i lywodraethwyr (Cymru) Eicon cwrs am ddim Eicon lefel 1: rhagarweiniol

Addysg a Datblygiad

Cyflwyniad i arweinyddiaeth i lywodraethwyr (Cymru)

Mae'r cwrs hwn yn rhoi cyflwyniad byr i faes cynhwysiant addysgol. Gallwch hefyd weld y cyrsiau eraill yn y casgliad hwn Cyflwyniad i arweinyddiaeth i lywodraethwyr a Gwaith tîm: cyflwyniad i lywodraethwyr ysgol.

Cwrs am ddim
5 awr
Y Gymru Gyfoes Eicon cwrs am ddim Eicon lefel 1: rhagarweiniol

Cymdeithas, Gwleidyddiaeth a'r Gyfraith

Y Gymru Gyfoes

Drwy edrych ar wahaniaethau a chysylltiadau, mae'r cwrs yn gofnod awdurdodol a diweddar o economi, cymdeithas, gwleidyddiaeth a diwylliant Cymru gyfoes ac mae'n cynnwys amrywiaeth eang o astudiaethau achos diddorol.

Cwrs am ddim
15 awr
Cynorthwywyr addysgu: Cymorth ar waith Eicon cwrs am ddim Eicon lefel 1: rhagarweiniol

Addysg a Datblygiad

Cynorthwywyr addysgu: Cymorth ar waith

Mae cynorthwywyr addysgu yn adnodd pwysig ym myd addysg. Mae'r uned hon yn edrych ar sut mae'r rôl wedi datblygu ledled y DU dros amser. Mae'n ystyried y sgiliau a'r nodweddion y mae cynorthwywyr addysgu yn eu defnyddio er mwyn rhoi cymorth effeithiol a chyfrannu at waith tîm cynhyrchiol.

Cwrs am ddim
4 awr
Gofalu am oedolion Eicon cwrs am ddim Eicon lefel 1: rhagarweiniol

Iechyd, Chwaraeon a Seicoleg

Gofalu am oedolion

Mae gofalu am oedolion yn gwrs rhagarweiniol i unrhyw un sydd â rôl ofalgar, naill ai'n daladwy neu'n ddi-dāl. Mae'n adeiladu ar yr hyn yr ydych eisoes yn ei wybod i roi gwell dealltwriaeth i chi o'ch rôl fel gofalwr. Mae hefyd yn cefnogi'ch lles eich hun trwy roi syniadau a gwybodaeth i chi am ofalu amdanoch eich hun a delio â straen.

Cwrs am ddim
15 awr
Ysgrifau ar Ffilm a'r Cyfryngau Eicon erthygl

Addysg a Datblygiad

Ysgrifau ar Ffilm a'r Cyfryngau

Dyma gasgliad o deuddeg o ysgrifau ar wahanol agweddau ar ffilm a'r cyfryngau.

Erthygl
Cyflwyniad i waith cymdeithasol yng Nghymru Eicon cwrs am ddim Eicon lefel 1: rhagarweiniol

Iechyd, Chwaraeon a Seicoleg

Cyflwyniad i waith cymdeithasol yng Nghymru

Mae parchu hunaniaeth pob person yn un o werthoedd canolog gwaith cymdeithasol ond, fel y mae'r term yn awgrymu, mae gwaith cymdeithasol yn golygu mwy na safbwyntiau unigol: mae hefyd yn digwydd o fewn cyd-destun cymdeithasol. Mae cymdeithas, demograffi, daearyddiaeth, deddfwriaeth genedlaethol, polisi cenedlaethol ac iaith oll yn chwarae rhan ...

Cwrs am ddim
10 awr
Storïau unigol: safbwyntiau ar waith cymdeithasol Eicon cwrs am ddim Eicon lefel 1: rhagarweiniol

Iechyd, Chwaraeon a Seicoleg

Storïau unigol: safbwyntiau ar waith cymdeithasol

Yn y gyfres hon o bedwar cyfweliad, byddwch yn gwylio defnyddiwr gwasanaeth, gofalwr, gweithiwr cymdeithasol a rheolwr gwaith cymdeithasol yn siarad am eu profiadau gwahanol. Bydd y cyfweliadau'n dangos pwysigrwydd gwrando ar storïau pobl, pwysigrwydd cydberthnasau mewn ymarfer gwaith cymdeithasol a phwysigrwydd cyd-destun yr ymarfer gwaith ...

Cwrs am ddim
2 awr
Beth amdana i? Cwrs datblygiad personol ar gyfer gofalwyr yng Nghymru Eicon cwrs am ddim Eicon lefel 1: rhagarweiniol

Iechyd, Chwaraeon a Seicoleg

Beth amdana i? Cwrs datblygiad personol ar gyfer gofalwyr yng Nghymru

Cwrs datblygiad personol ar gyfer gofalwyr yng Nghymru yw hwn. Bydd yn eich helpu i nodi a myfyrio ar eich profiadau, eich diddordebau a'ch sgiliau a'ch dyheadau ar gyfer y dyfodol. Byddwch hefyd yn cael y cyfle i ddatblygu cynllun gweithredu personol i'w roi ar waith ar ôl i'r cwrs ddod i ben. Mae'r cwrs, a ddatblygwyd gan Y Brifysgol Agored ...

Cwrs am ddim
5 awr
OpenLearn Cymru  ewch â'ch dysgu ymhellach Eicon erthygl

OpenLearn Cymru Wales

OpenLearn Cymru ewch â'ch dysgu ymhellach

Gallwch symud ymlaen o ddysgu anffurfiol am ddim i astudio’n ffurfiol gyda chyrsiau prifysgol sy’n arwain at gymwysterau proffesiynol.

Erthygl
Adnoddau Rhaglennu Eicon erthygl

Addysg a Datblygiad

Adnoddau Rhaglennu

Cyfres o adnoddau aml-gyfrwng i ddysgu rhaglennu trwy gyfrwng y Gymraeg.

Erthygl
Entrepreneuriaeth Gwledig yng Nghymru Eicon cwrs am ddim Eicon lefel 1: rhagarweiniol

Arian a Busnes

Entrepreneuriaeth Gwledig yng Nghymru

Beth yw'r materion pwysig i'w hystyried wrth ddechrau neu redeg busnes bach mewn amgylchedd gwledig? Bydd yr uned astudio hon yn eich cyflwyno i rai syniadau a modelau a fydd yn eich helpu i weithio allan yr hyn rydych am ei wneud gyda'ch syniad busnes ac ystyried effaith byw mewn lleoliad gwledig.

Cwrs am ddim
30 awr
Cynllunio dyfodol gwell Eicon cwrs am ddim Eicon lefel 1: rhagarweiniol

Addysg a Datblygiad

Cynllunio dyfodol gwell

Mae Cynllunio dyfodol gwell yn gwrs rhagarweiniol ar gyfer unrhyw un sy'n ystyried newid swydd, sydd eisiau gwybod sut i symud i fyny'r ysgol neu ddychwelyd i'r gwaith ar ôl seibiant, a rhai sy’n awyddus i anelu at bethau gwell.

Cwrs am ddim
15 awr