Grid Rhestr Canlyniadau: 102 eitem
Dysgu ac arfer: gweithrediad a hunaniaethau Eicon cwrs am ddim Eicon lefel 3: uwch

Addysg a Datblygiad

Dysgu ac arfer: gweithrediad a hunaniaethau

Mae'r uned hon yn eich cyflwyno i ddull cymdeithasol-ddiwylliannol o ddeall a dadansoddi'r hyn y byddwch yn ei ddysgu mewn sefydliadau addysgol, gartref ac yn y gweithle.

Cwrs am ddim
8 awr
Dechrau gyda seicoleg Eicon cwrs am ddim Eicon lefel 1: rhagarweiniol

Iechyd, Chwaraeon a Seicoleg

Dechrau gyda seicoleg

Y 'pos mwyaf a phwysicaf' rydym yn ei wynebu fel pobl yw ni ein hunain (Boring, 1950, tud. 56). Mae pobl yn bos - yn bos cymhleth, cynnil ac amlhaenog, a daw'n fwy cymhleth fyth wrth i ni esblygu dros amser a newid o fewn cyd-destunau gwahanol. Wrth ateb y cwestiwn 'Beth sy'n ein gwneud ni yn pwy ydym ni?', mae seicolegwyr yn ...

Cwrs am ddim
5 awr
Paratoi aseiniadau Eicon cwrs am ddim Eicon lefel 1: rhagarweiniol

Addysg a Datblygiad

Paratoi aseiniadau

Efallai y byddwch yn teimlo ar goll pan gewch eich aseiniad cyntaf ond peidiwch â phoeni, nid oes disgwyl i chi wneud gwaith perffaith o'r cychwyn cyntaf. Nid oes un ffordd gywir o ysgrifennu aseiniad. Fodd bynnag, mae rhai egwyddorion a phrosesau cyffredin a fydd yn eich helpu i gadw ar y trywydd cywir wrth ei lunio. Yn yr uned hon byddwch yn ...

Cwrs am ddim
10 awr
Ynglŷn â OpenLearn Cymru Eicon erthygl

OpenLearn Cymru Wales

Ynglŷn â OpenLearn Cymru

Casgliad o adnoddau addysgol ar-lein am ddim a ddatblygwyd ac a gafodd eu curadu gan y Brifysgol Agored yng Nghymru.

Erthygl
5 mun
Datblygu strategaethau astudio effeithiol Eicon cwrs am ddim Eicon lefel 1: rhagarweiniol

Addysg a Datblygiad

Datblygu strategaethau astudio effeithiol

Gall dod i wybod sut rydych yn dysgu eich helpu i ddatblygu technegau astudio sy'n gweddu i'ch anghenion a'r dasg dan sylw. Bydd gwella eich strategaethau astudio yn arbed amser i chi, yn ysgafnhau eich baich gwaith ac yn helpu i wella ansawdd eich gwaith. Yn yr uned hon byddwch yn dysgu technegau ac yn datblygu sgiliau a fydd yn eich helpu ...

Cwrs am ddim
10 awr
Darllen a gwneud nodiadau (Reading and taking notes) Eicon cwrs am ddim Eicon lefel 1: rhagarweiniol

Addysg a Datblygiad

Darllen a gwneud nodiadau (Reading and taking notes)

Mae darllen, gwrando a meddwl fel rhan o'ch astudiaeth yn aml yn mynd law yn llaw â gwneud nodiadau o ryw fath. Fe welwch fod sawl ffordd wahanol o ddarllen a sawl ffordd wahanol o wneud nodyn o rywbeth. Yn dibynnu ar eich sefyllfa, efallai y byddwch yn darllen yn fwy neu'n llai am rywbeth, neu efallai y byddwch yn canolbwyntio ar un adran ...

Cwrs am ddim
10 awr