Grid Rhestr Canlyniadau: 12 eitem
Academi Arian MSE Eicon cwrs am ddim Eicon lefel 1: rhagarweiniol Eicon bathodyn

Arian a Busnes

Academi Arian MSE

Mae'r Brifysgol Agored wedi ymuno â MoneySavingExpert (MSE) i gynhyrchu'r cwrs rhad ac am ddim newydd hwn i roi'r sgiliau a'r wybodaeth i chi feistroli eich arian. Ysgrifennwyd y cwrs gan y Brifysgol Agored, gyda chyngor ac arweiniad MSE.

Cwrs am ddim
12 awr
Mathemateg bob dydd 1 Eicon cwrs am ddim Eicon lefel 1: rhagarweiniol

Gwyddoniaeth, Mathemateg a Thechnoleg

Mathemateg bob dydd 1

Bydd y cwrs rhad ac am ddim hwn yn datblygu ac yn gwella eich sgiliau mathemateg hanfodol ar gyfer gwaith, astudio a bywyd bob dydd. Mae gan y cwrs bedair sesiwn, sy'n ymdrin â'r pynciau canlynol: rhifau, mesur, siapiau a gofod, a thrin data. Bydd digonedd o enghreifftiau i’ch helpu i symud ymlaen, ynghyd â chyfleoedd i ymarfer eich dealltwriaeth.

Cwrs am ddim
48 awr
Pecyn cymorth gweithio hybrid a thrawsnewid digidol Eicon erthygl

Arian a Busnes

Pecyn cymorth gweithio hybrid a thrawsnewid digidol

Cyrsiau ar-lein am ddim ac adnoddau eraill i’ch helpu i ffynnu mewn byd digidol hybrid sy’n newid o hyd.

Erthygl
5 mun
Gweithio hybrid: cynllunio ar gyfer y dyfodol Eicon cwrs am ddim Eicon lefel 1: rhagarweiniol

Arian a Busnes

Gweithio hybrid: cynllunio ar gyfer y dyfodol

Oherwydd pandemig COVID-19 yn 2020, bu rhaid i sefydliadau gynllunio ac addasu o fewn wythnos er mwyn symud eu gweithlu cyfan bron i weithio o bell, ac roedd yn rhaid i'r rheini a oedd yn gorfod aros 'ar y safle’ roi mesurau diogelwch ar waith yn gyflym. Roedd hwn yn ymateb byd-eang digynsail na fyddai llawer o sefydliadau wedi'u rhagweld a bu ...

Cwrs am ddim
12 awr
Gweithio hybrid: sgiliau ar gyfer trawsnewid digidol Eicon cwrs am ddim Eicon lefel 1: rhagarweiniol

Digidol a chyfrifiadura

Gweithio hybrid: sgiliau ar gyfer trawsnewid digidol

Mae dyfodol y gweithle'n parhau i ddatblygu, ac mae trawsnewid digidol yn cyflymu, gan ofyn am alluoedd, ymddygiadau a dealltwriaeth newydd yn y maes digidol. Mae'r rhaniad digidol wedi bod yn ehangu ac mae data'n dangos bod y bwlch sgiliau yn y DU yn tyfu gyda phrinder pobl â sgiliau digidol. Mae gan bron bob swydd ryw elfen o sgiliau digidol...

Cwrs am ddim
11 awr
Gweithio hybrid: sgiliau ar gyfer arwain Eicon cwrs am ddim Eicon lefel 1: rhagarweiniol

Arian a Busnes

Gweithio hybrid: sgiliau ar gyfer arwain

Bydd y cwrs hwn yn rhoi cyfle i chi adfyfyrio ar bwy ydych chi fel arweinydd hybrid a sut rydych chi eisiau datblygu. Bydd yn eich helpu i ddeall sut i ddangos empathi â'ch gweithlu a sut i addasu eich sgiliau cyfathrebu wrth weithio yn y swyddfa ac wrth weithio o bell. Bydd yn eich annog i ddechrau meddwl sut y gallwch ysgogi eich gweithle i ...

Cwrs am ddim
10 awr
Meithrin eich Sgiliau Meddwl yn Feirniadol Eicon erthygl

Hanes a'r Celfyddydau

Meithrin eich Sgiliau Meddwl yn Feirniadol

Beth allwch chi ei wneud i feithrin eich sgiliau meddwl yn feirniadol? Mae Mark Pinder a Paul-François Tremlett yn esbonio ambell beth i'w cofio wrth asesu ymresymiadau pobl eraill, ac wrth gynnig eich ymresymiadau eich hun hefyd.

Erthygl
5 mun
Meddwl yn feirniadol – Sgil a phroses Eicon erthygl

Addysg a Datblygiad

Meddwl yn feirniadol – Sgil a phroses

I fod yn llwyddiannus wrth ddysgu mae angen i ni wneud mwy na dim ond cofio gwybodaeth – mae angen meddwl yn feirniadol yn hanfodol. Mae Anne Wesemann yn esbonio'r buddiannau...

Erthygl
10 mun
Pwysigrwydd sgiliau rhyngbersonol Eicon cwrs am ddim Eicon lefel 1: rhagarweiniol

Arian a Busnes

Pwysigrwydd sgiliau rhyngbersonol

Er mwyn llwyddo fel rheolwr, mae angen sgiliau rhyngbersonol da arnoch, mae angen i chi ddeall sut i ymdrin â phobl eraill. Bydd yr uned hon yn eich helpu i feithrin ymwybyddiaeth o'ch sgiliau ac i ddeall y gall ymwybyddiaeth o sgiliau rhyngbersonol pobl eraill fod o gymorth mawr i ni wrth ymdrin â'r tasgau gwaith rydym yn gyfrifol ...

Cwrs am ddim
3 awr
Mathemateg bob dydd 2 Eicon cwrs am ddim Eicon lefel 1: rhagarweiniol

Gwyddoniaeth, Mathemateg a Thechnoleg

Mathemateg bob dydd 2

Bydd y cwrs rhad ac am ddim hwn yn adeiladu ar eich sgiliau mathemateg presennol ac yn eich helpu i deimlo'n fwy hyderus wrth fynd i'r afael â'r fathemateg rydych chi'n dod ar ei draws mewn sefyllfaoedd bob dydd.

Cwrs am ddim
48 awr
Paratoi aseiniadau Eicon cwrs am ddim Eicon lefel 1: rhagarweiniol

Addysg a Datblygiad

Paratoi aseiniadau

Efallai y byddwch yn teimlo ar goll pan gewch eich aseiniad cyntaf ond peidiwch â phoeni, nid oes disgwyl i chi wneud gwaith perffaith o'r cychwyn cyntaf. Nid oes un ffordd gywir o ysgrifennu aseiniad. Fodd bynnag, mae rhai egwyddorion a phrosesau cyffredin a fydd yn eich helpu i gadw ar y trywydd cywir wrth ei lunio. Yn yr uned hon byddwch yn ...

Cwrs am ddim
10 awr
Darllen a gwneud nodiadau (Reading and taking notes) Eicon cwrs am ddim Eicon lefel 1: rhagarweiniol

Addysg a Datblygiad

Darllen a gwneud nodiadau (Reading and taking notes)

Mae darllen, gwrando a meddwl fel rhan o'ch astudiaeth yn aml yn mynd law yn llaw â gwneud nodiadau o ryw fath. Fe welwch fod sawl ffordd wahanol o ddarllen a sawl ffordd wahanol o wneud nodyn o rywbeth. Yn dibynnu ar eich sefyllfa, efallai y byddwch yn darllen yn fwy neu'n llai am rywbeth, neu efallai y byddwch yn canolbwyntio ar un adran ...

Cwrs am ddim
10 awr