Skip to content
Awdur:

Cerdd – 'Bathed in Birdsong'

Wedi'i ddiweddaru Dydd Mercher, 7 Mis Gorffennaf 2021

Cerdd gan Susan Davies yw 'Bathed in Birdsong'. Fe'i hysgrifennwyd mewn gweithdy ysgrifennu creadigol a gynhaliwyd gan brosiect Blaenau Gwent REACH yng Nghanolfan Gymunedol Aberbîg yng ngwanwyn 2020.

'Bathed in Birdsong'

Gan Susan Davies

Bathed in Birdsong
Bathed in birdsong, I love this place of peace
Enjoyed the spring here 
Which was almost stolen from me, but was in fact, enriched
 
A little further on the lambs are baaing
Another treasure uncovered
Unseen by me for years
 
I hope this peace stays with me
When the world returns to 'normal'
This outstanding beauty, a feast for my eyes and ears
 
And in this place, in this time
Strangers greet each other as friends
Demonstrating a pure sort of love, that gives, just in the moment

 

Ynglŷn â'r gerdd hon


Mae'r gerdd delynegol fer hon gan Susan yn sicr yn gwneud cyfiawnder â'i theitl trosiadol a chyflythrennog, sy'n cyfleu'n berffaith rai o sgil effeithiau mwy cadarnhaol COVID-19. Mae'r Cwm yn lle hardd a heddychlon; yn fyd lle y gallwch glywed ŵyn yn brefu yn hytrach na thraffig yn rhuo, a gwylio empathi yn hytrach na drwgdybiaeth yn datblygu rhwng dieithriaid. Mae'r Cwm, sydd bellach yn dawel a llonydd, wedi'i roi yn ôl yn nwylo meithringar natur, gan ddod yn wledd drosiadol sy'n cyfoethogi'r siaradwr.

Mae'r ailadrodd yn y llinellau agoriadol, ochr yn ochr â'r llinell gyrch drwy'r gerdd, yn ategu'r ymdeimlad o ryfeddod wrth i ni gofio sut y gall y byd fod pan gaiff gyfle i anadlu. 

 


BG REACH exhibition logo / Logo arddangosfa BG REACH

Mae'r dudalen hon yn rhan o arddangosfa ar-lein Blaenau Gwent REACH

Ffilm a sain | Ysgrifennu creadigol | Celf weledol

Straeon digidol | Hanes Blaenau Gwent | Ynglŷn â'r prosiect hwn 

 

 

Become

Sgoriau

Share

Related content (tags)

Gwybodaeth hawlfraint

Am ragor o wybodaeth, gweler ein cwestiynau cyffredinol a all roi'r gefnogaeth hanfodol i chi.

Oes gennych chi gwestiwn?