Skip to content
Awdur:

Cerdd – 'My Lovely Valley'

Wedi'i ddiweddaru Dydd Mercher, 7 Mis Gorffennaf 2021

Cerdd gan Stephen Davies yw 'My Lovely Valley'. Fe'i hysgrifennwyd mewn gweithdy ysgrifennu creadigol a gynhaliwyd gan brosiect Blaenau Gwent REACH yng Nghanolfan Gymunedol Aberbîg yng ngwanwyn 2020.

'My Lovely Valley'

Gan Stephen Davies

How lovely the valley is.
In winter cold and wet.
In summer sunny and hot.
The valley I was brought up in.
Went to school and later worked in.
The valley my parents were brought up in. Honest
And good.
The valley I met my sweetheart in.
My sweetheart for ever and ever.
How lovely my valley is.
To sit on the mountain side. And take its beauty.
Walk hand in hand with my sweetheart for all our days.
And at the end. Be laid to rest in the valley.
My lovely valley.

 

Ynglŷn â'r gerdd hon


Dyma gerdd deimladwy a chariadus i Gwmtyleri, a fu unwaith yn bentref annibynnol â chryn weithgarwch glofaol o ganol y bedwaredd ganrif ar bymtheg, ond sydd bellach yn un o faestrefi gogleddol Abertyleri. Mae'r gerdd yn cydblethu rhythmau tymhorol yr ardal â churiadau bywyd Stephen yr awdur ei hun. Wedi ysgrifennu yn y mesur rhydd, heb fedr unffurf na phatrwm odli, mae'r darn yn llifo'n rhydd o linell i linell. Serch hynny, mae'r broses o ailadrodd geiriau penodol ar ddiwedd llinellau, megis ‘is’, ‘in’ a ‘valley’, yn cydlynu'r cyfan. Er bod y rhan fwyaf o'r gerdd yn canolbwyntio ar y gorffennol, mae'r ddwy linell olaf yn edrych i'r dyfodol â thristwch a balchder. 

 


BG REACH exhibition logo / Logo arddangosfa BG REACH

Mae'r dudalen hon yn rhan o arddangosfa ar-lein Blaenau Gwent REACH

Ffilm a sain | Ysgrifennu creadigol | Celf weledol

Straeon digidol | Hanes Blaenau Gwent | Ynglŷn â'r prosiect hwn 

 

 

Become

Sgoriau

Share

Related content (tags)

Gwybodaeth hawlfraint

Am ragor o wybodaeth, gweler ein cwestiynau cyffredinol a all roi'r gefnogaeth hanfodol i chi.

Oes gennych chi gwestiwn?