Skip to content
Awdur:

'The Guardian' – Collage

Wedi'i ddiweddaru Dydd Mercher, 7 Mis Gorffennaf 2021

Gan Mark Burns

Ffotograff o collage ‘The Guardian’ sy'n cynnwys llun du wedi'i dorri allan sy'n debyg i gerflun y Gwarcheidwad yn Six Bells ar gefndir oren/coch tanllyd. Hawlfraint  image Icon Hawlfraint: Mark Burns

Gweld y maint llawn

 

Ynglŷn â'r gwaith hwn


Dyma gollage o Gofeb Glofa'r Chwe Chloch, cofeb 20 metr o uchder i'r 45 o ddynion a fu farw yn nhrychineb Glofa'r Chwe Chloch yn 1960. Cafodd y gofeb ei hun ei datgelu gan Archesgob Caergaint, Rowan Williams, ar 28 Mehefin 2010, hanner can mlynedd yn union ers diwrnod y ffrwydrad. Cofeb wag rwyllog ydyw, wedi'i gwneud o filoedd o stribedi rhydlyd o ddur, sy'n rhoi iddi ansawdd etheraidd o ambell ongl. Saif mewn parcdir wedi'i dirlunio ar safle'r hen bwll glo, wedi'i hamgylchynu gan lystyfiant naturiol sydd wedi dychwelyd i'r ardal ers i'r pwll gau yn 1988. 

Fodd bynnag, mae ymdeimlad llai heddychlon o lawer i baentiad Mark. Mae'r portread hwn o'r gofeb yn un solet a du, ac mae'n dominyddu canol y llun gyda'i phresenoldeb a'i phŵer. Nid oes unrhyw barcdir gwyrddlas nac awyr las glir y tu ôl iddi. Yn lle hynny, gwelwn felyn a choch tanllyd sy'n dwyn i gof y ffrwydrad trychinebus y mae'r gofeb yn ei goffáu. Mae'r paentiad yn defnyddio ystyr y gofeb yn llythrennol ac yn ei fynegi'n drosiadol drwy bontio'r hanner can mlynedd rhwng y trychineb a'r gofeb mewn un ddelwedd. Saif y gofeb hon rhwng y tân a'r gwyliwr, gan gynnig diogelwch nad oedd gan y dynion a fu farw yn y trychineb. Gallwch weld llun ohoni gan y ffotograffydd lleol, Linda Stemp, isod. 

 

Ffotograff o gerflun y Gwarcheidwad Hawlfraint  image Icon Hawlfraint: Linda Stemp

 

 


BG REACH exhibition logo / Logo arddangosfa BG REACH

Mae'r dudalen hon yn rhan o arddangosfa ar-lein Blaenau Gwent REACH

Ffilm a sain | Ysgrifennu creadigol | Celf weledol

Straeon digidol | Hanes Blaenau Gwent | Ynglŷn â'r prosiect hwn 

 

 

Become

Sgoriau

Share

Related content (tags)

Gwybodaeth hawlfraint

Am ragor o wybodaeth, gweler ein cwestiynau cyffredinol a all roi'r gefnogaeth hanfodol i chi.

Oes gennych chi gwestiwn?