Sgipio i'r cynnwys
Mynd i'r prif gynnwys
Cwrs am ddim

Astudio’r gwyddorau naturiol yn ddwyieithog

Datganiad cyfranogiad am ddim wrth i chi gwblhau
Astudio’r gwyddorau naturiol yn ddwyieithog

Meddwl am astudio cwrs yn y Gwyddorau Naturiol? Ystyried astudio trwy’r Gymraeg ac eisiau gwybod beth yw’r manteision? Dim yn siŵr os ydy eich Cymraeg yn ddigon da? Os ydych chi’n darllen yr erthygl hon, digon tebyg fod y cwestiynau hyn wedi codi yn eich meddwl. Pwrpas yr erthygl hon yw ateb y cwestiynau hyn, a dangos sut gallai astudio’r Gwyddorau Naturiol drwy’r Gymraeg gwella eich profiad addysg uwch a gwella eich cyfleoedd gwaith yn y dyfodol.

Deilliannau dysgu'r cwrs

Ar ôl astudio'r cwrs hwn, dylech allu:

O ganlyniad i astudio'r deunyddiau hyn, bydd gennych well syniad o sut gallai astudio'r Gwyddorau Naturiol drwy'r Gymraeg gwella eich profiad addysg uwch a gwella eich cyfleoedd gwaith yn y dyfodol.

Cyhoeddwyd gyntaf: 11/09/2019

Wedi'i ddiweddaru: 04/03/2020

Hepgor Graddau y Cwrs