Sgipio i'r cynnwys
Mynd i'r prif gynnwys

Ynghylch y cwrs am ddim hwn

Lawrlwytho'r cwrs hwn

Rhannu'r cwrs am ddim hwn

Astudio’r gwyddorau naturiol yn ddwyieithog
Astudio’r gwyddorau naturiol yn ddwyieithog

Dechrau'r cwrs am ddim hwn nawr. Crëwch gyfrif a mewngofnodwch. Ymrestrwch a chwblhewch y cwrs am ddatganaid o'ch cyfranogiad neu fathodyn digidol am ddim os ydynt ar gael.

Beth yw’r manteision o astudio drwy’r Gymraeg?

Clywch gan athro:

Download this video clip.Video player: Athro
Copy this transcript to the clipboard
Print this transcript
Dangos y trawsgrifiad | Cuddio'r trawsgrifiad
Athro
Interactive feature not available in single page view (see it in standard view).

Clywch gan fyfyriwr:

Download this video clip.Video player: Myfyriwr
Copy this transcript to the clipboard
Print this transcript
Dangos y trawsgrifiad | Cuddio'r trawsgrifiad
Myfyriwr
Interactive feature not available in single page view (see it in standard view).

Pam dewis astudio drwy’r Gymraeg? Mae rhesymau a phrofiad pawb yn wahanol, ond dyma’r prif fanteision mae myfyrwyr eu hunain yn nodi [Tip: daliwch Ctrl a chliciwch dolen i'w agor mewn tab newydd. (Cuddio tip)] o astudio cwrs drwy’r Gymraeg:

Eisiau clywed mwy gan fyfyrwyr am y manteision o astudio cyrsiau drwy’r Gymraeg? Cymerwch olwg ar flogiau Llysgenhadon y Coleg Cymraeg Cenedlaethol neu dilynwch #llaisllysgennad ar trydar.