Sgipio i'r cynnwys
Mynd i'r prif gynnwys
Gwyddoniaeth, Mathemateg a Thechnoleg

Ynghylch y cwrs am ddim hwn

Dewch yn fyfyriwr gyda’r Brifysgol Agored

Lawrlwytho'r cwrs hwn

Rhannu'r cwrs am ddim hwn

Astudio’r gwyddorau naturiol yn ddwyieithog
Astudio’r gwyddorau naturiol yn ddwyieithog

Dechrau'r cwrs am ddim hwn nawr. Crëwch gyfrif a mewngofnodwch. Ymrestrwch a chwblhewch y cwrs am ddatganaid o'ch cyfranogiad neu fathodyn digidol am ddim os ydynt ar gael.

Beth yw’r manteision o astudio drwy’r Gymraeg?

Clywch gan athro:

Download this video clip.Video player: Athro
Copy this transcript to the clipboard
Print this transcript
Dangos y trawsgrifiad | Cuddio'r trawsgrifiad
Athro
Interactive feature not available in single page view (see it in standard view).

Clywch gan fyfyriwr:

Download this video clip.Video player: Myfyriwr
Copy this transcript to the clipboard
Print this transcript
Dangos y trawsgrifiad | Cuddio'r trawsgrifiad
Myfyriwr
Interactive feature not available in single page view (see it in standard view).

Pam dewis astudio drwy’r Gymraeg? Mae rhesymau a phrofiad pawb yn wahanol, ond dyma’r prif fanteision mae myfyrwyr eu hunain yn nodi [Tip: daliwch Ctrl a chliciwch dolen i'w agor mewn tab newydd. (Cuddio tip)] o astudio cwrs drwy’r Gymraeg:

Eisiau clywed mwy gan fyfyrwyr am y manteision o astudio cyrsiau drwy’r Gymraeg? Cymerwch olwg ar flogiau Llysgenhadon y Coleg Cymraeg Cenedlaethol neu dilynwch #llaisllysgennad ar trydar.