Astudio’r gwyddorau naturiol yn ddwyieithog
Astudio’r gwyddorau naturiol yn ddwyieithog

Dechrau'r cwrs am ddim hwn nawr. Crëwch gyfrif a mewngofnodwch. Ymrestrwch a chwblhewch y cwrs am ddatganaid o'ch cyfranogiad neu fathodyn digidol am ddim os ydynt ar gael.

Gyrfaeoedd

Gall astudio’r gwyddorau naturiol agor drysau i ystod eang o yrfaoedd [Tip: daliwch Ctrl a chliciwch dolen i'w agor mewn tab newydd. (Cuddio tip)] mewn gwahanol sectorau, o ymchwil, addysg a chadwraeth, i’r cyfryngau, busnes a rheloaeth, i enwi ychydig. Gall astudio cwrs yn y Gymraeg agor hyd yn oed mwy o ddrysau, gyda mwy a mwy o gyflogwyr yn chwilio am raddedigion gyda sgiliau dwyieithog. Mae’r gallu i drafod pwnc ar lefel dechnegol uchel mewn mwy nag un iaith yn cael ei gydnabod fel sgil werthfawr gan cyflogwyr yng Nghymru ac ar draws y byd amlieithog.

Gwyliwch stori Helen – warden Yr Wyddfa – am ei phrofiad hi o warchod y mynydd a gweithio mewn cymuned dwyieithog.


Oeddech chi'n gwybod pe byddech chi'n astudio cwrs rhan-amser â thâl gyda'r Brifysgol Agored yng Nghymru, gallech gael hyd at £4,500* i'ch helpu gyda'ch costau byw?

Mwy o wybodaeth

*Mae rheolau cymhwysedd yn berthnasol ar gyfer cymorth ariannol.