Astudio’r gwyddorau naturiol yn ddwyieithog
Astudio’r gwyddorau naturiol yn ddwyieithog

Dechreuwch y cwrs yma am ddim nawr. Crëwch gofrif a mewngofnodwch. Ar ôl o chi gwblhau cwrs byddwch yn derbyn datganiad cyfranogiad neu fathodyn digidol os oes un ar gael.

Cwrs am ddim

Astudio’r gwyddorau naturiol yn ddwyieithog

Pa adnoddau eraill sydd ar gael i astudio’r gwyddorau naturiol drwy’r Gymraeg neu’n ddwyieithog?

Yn ogystal â’r adnoddau byddwch yn derbyn ar eich cwrs, mae yna amryw o adnoddau cyfrwng Cymraeg a dwyieithog ar gael ar-lein i gefnogi eich dysgu a darganfod mwy am ryfeddodau’r byd naturiol! Dyma rai engrheifftiau:

  • Gwerddon [Tip: daliwch Ctrl a chliciwch dolen i'w agor mewn tab newydd. (Cuddio tip)] – e-gyfnodolyn academaidd cyfrwng Cymraeg sy’n cynnwys ymchwil ar ystod o bynciau gan gynnwys y gwyddorau Naturiol
  • Wicipediau Cymraeg – gwyddoniadur Cymraeg sy’n seiliedig ar Wikipedia gyda dros 90,000 o dudalennau pwnc
  • Llên natur – geiriadur enwau a thermau
CYM_MST_1

Ewch â'ch dysgu ymhellach

Gall gwneud y penderfyniad i astudio fod yn gam mawr, a dyna pam y byddwch eisiau Prifysgol y gellir ymddiried ynddi. Mae gan y Brifysgol Agored 50 mlynedd o brofiad yn cyflwyno dysgu hyblyg ac mae 170,000 o fyfyrwyr yn astudio gyda ni ar hyn o bryd. Cymerwch gip ar holl gyrsiau'r Brifysgol Agored.

Os ydych chi'n newydd i astudio ar lefel addysg uwch, darganfyddwch fwy am y mathau o gymwysterau rydyn ni'n eu cynnig, gan gynnwys ein cyrsiau lefel Mynediad a Thystysgrifau.

Ddim yn barod ar gyfer astudiaeth Prifysgol yna porwch dros 900 o gyrsiau am ddim ar OpenLearn a chofrestrwch i'n cylchlythyr i glywed am gyrsiau newydd am ddim, wrth iddynt gael eu rhyddhau.

Bob blwyddyn, mae miloedd o fyfyrwyr yn penderfynu astudio gyda'r Brifysgol Agored. Gyda dros 120 o gymwysterau, mae gennym y cwrs iawn i chi.

Gofynnwch am brosbectws Prifysgol Agored