Astudio’r gwyddorau naturiol yn ddwyieithog
Astudio’r gwyddorau naturiol yn ddwyieithog

Dechreuwch y cwrs yma am ddim nawr. Crëwch gofrif a mewngofnodwch. Ar ôl o chi gwblhau cwrs byddwch yn derbyn datganiad cyfranogiad neu fathodyn digidol os oes un ar gael.

Cwrs am ddim

Astudio’r gwyddorau naturiol yn ddwyieithog

Pa adnoddau eraill sydd ar gael i astudio’r gwyddorau naturiol drwy’r Gymraeg neu’n ddwyieithog?

Yn ogystal â’r adnoddau byddwch yn derbyn ar eich cwrs, mae yna amryw o adnoddau cyfrwng Cymraeg a dwyieithog ar gael ar-lein i gefnogi eich dysgu a darganfod mwy am ryfeddodau’r byd naturiol! Dyma rai engrheifftiau:

  • Gwerddon [Tip: daliwch Ctrl a chliciwch dolen i'w agor mewn tab newydd. (Cuddio tip)] – e-gyfnodolyn academaidd cyfrwng Cymraeg sy’n cynnwys ymchwil ar ystod o bynciau gan gynnwys y gwyddorau Naturiol
  • Wicipediau Cymraeg – gwyddoniadur Cymraeg sy’n seiliedig ar Wikipedia gyda dros 90,000 o dudalennau pwnc
  • Llên natur – geiriadur enwau a thermau
CYM_MST_1

Oeddech chi'n gwybod pe byddech chi'n astudio cwrs rhan-amser â thâl gyda'r Brifysgol Agored yng Nghymru, gallech gael hyd at £4,500* i'ch helpu gyda'ch costau byw?

Mwy o wybodaeth

*Mae rheolau cymhwysedd yn berthnasol ar gyfer cymorth ariannol.