Discover of a world learning

Latest from OpenLearn

Pyliau o banig: beth ydyn nhw a beth allwch chi ei wneud amdanyn nhw free course icon Level

Health, Sports & Psychology 

Pyliau o banig: beth ydyn nhw a beth allwch chi ei wneud amdanyn nhw

Mae “Pyliau o banig: beth ydyn nhw, a beth i'w wneud yn eu cylch” yn gwrs rhad ac am ddim a ddylai fod o gymorth i unrhyw un sy'n profi pyliau o banig neu banig, i'w teulu a'u ffrindiau, ac i unrhyw un sydd â diddordeb mwy cyffredinol mewn iechyd meddwl a’i driniaeth. Mae'r cwrs yn dechrau trwy archwilio diffiniadau ffurfiol o banig a phyliau o banig. Yna cyferbynnir y rhain â straeon personol o’r profiad o banig. Mae hefyd yn cyflwyno rhai o'r dealltwriaethau allweddol ynghylch pam mae pyliau o banig yn digwydd, ac yn rhoi trosolwg o'r prif ffyrdd y gall pobl gael help a helpu eu hunain.

Free course
3 hrs
Coronavirus: The Lowdown article icon

Health, Sports & Psychology 

Coronavirus: The Lowdown

Coronavirus (2019-nCoV) has been declared a pandemic by the World Health Organization (WHO). We've pulled together some content on the virus and how to cope in these unprecedented times.

Article
Copyrighted  image Icon Copyright: Label1

TV, Radio & Events 

Hospital

Hospital tells the riveting story of the NHS in unprecedented times. 

TV Programme