Skip to main content

Addysg

Addysg

course image

Yma ceir cyrsiau ac adnoddau am ddim i ddysgwyr sy’n gweithio yn y sector Addysg yng Nghymru sydd â diddordeb mewn deall rôl cynorthwywyr addysgu. Ar gyfer athrawon cymwysedig, mae cyfle i gael blas ar ddadansoddi dysgu a heriau dysgu ar lefel meistr.

 • Beth amdana i? Cwrs datblygiad personol ar gyfer gofalwyr yng Nghymru

  Beth amdana i? Cwrs datblygiad personol ar gyfer gofalwyr yng Nghymru

  Cwrs datblygiad personol ar gyfer gofalwyr yng Nghymru yw hwn. Bydd yn eich helpu i nodi a myfyrio ar eich profiadau, eich diddordebau a'ch sgiliau a'ch dyheadau ar gyfer y dyfodol. Byddwch hefyd yn cael y cyfle i ddatblygu cynllun gweithredu personol i'w roi ar waith ar ôl i'r cwrs ddod i ben. Mae'r cwrs, a ddatblygwyd gan Y Brifysgol Agored yng Nghymru ac Ymddiriedolaeth Gofalwyr Cymru, yn cynnwys astudiaethau achos gan ofalwyr go iawn sy'n rhannu eu profiadau a'u myfyrdodau.

  Try this course

  Course

  5 hrs

 • Cynorthwywyr addysgu: Cymorth ar waith

  Cynorthwywyr addysgu: Cymorth ar waith

  Mae cynorthwywyr addysgu yn adnodd pwysig ym myd addysg. Mae'r uned hon yn edrych ar sut mae'r rôl wedi datblygu ledled y DU dros amser. Mae'n ystyried y sgiliau a'r nodweddion y mae cynorthwywyr addysgu yn eu defnyddio er mwyn rhoi cymorth effeithiol a chyfrannu at waith tîm cynhyrchiol.

  Try this course

  Course

  4 hrs

 • Cefnogi datblygiad plant

  Cefnogi datblygiad plant

  This is Welsh version of the OU Social Partnerships Network course 'Supporting children's development'

  Try this course

  Course

  15 hrs

 • Dysgu ac arfer: Gweithrediad a hunaniaethau

  Dysgu ac arfer: Gweithrediad a hunaniaethau

  Mae'r uned hon yn eich cyflwyno i ddull cymdeithasol-ddiwylliannol o ddeall a dadansoddi'r hyn y byddwch yn ei ddysgu mewn sefydliadau addysgol, gartref ac yn y gweithle.

  Try this course

  Course

  8 hrs

Page 1 of 1