Mynd i'r prif gynnwys

Subject details

Hanes a’r celfyddydau

Dysgwch sut mae'r gorffennol wedi creu'r bobl sydd yng Nghymru heddiw

Hanes a’r celfyddydau

course image

Mae’r cwrs hwn am ddim ac mae’n edrych ar agweddau wedi eu dethol o Hanes Cymru o’r drydedd ganrif ar ddeg i’r ugeinfed ganrif. Mae'n edrych ar y ffordd y mae haneswyr yn gwneud eu gwaith trwy gysylltu deunydd o ffynonellau â gweithiau haneswyr o bwys o Gymru. Mae'n rhoi cyfle i chi benderfynu a yw’r gweithiau'n cynnig dehongliad cywir o'r dystiolaeth.

 • Gwlad fechan, hanes mawr: themâu yn hanes Cymru

  Gwlad fechan, hanes mawr: themâu yn hanes Cymru

  Mae’r cwrs yn datgelu ffynonellau ar gyfer nifer o bynciau hanes Cymru o’r drydedd ganrif a’r ddeg i’r ugeinfed ganrif. Mae’n edrych ar y ffordd mae haneswyr yn gwneud eu gwaith drwy gysylltu’r ffynonellau hyn gyda gwaith ysgrifenedig gan brif haneswyr Cymru. Mae’n eich galluogi i benderfynu a yw’r darnau hyn yn rhoi dehongliad cywir o’r dystiolaeth.

  Rhowch gynnig ar y cwrs hwn am ddim

  Cwrs am Ddim

  10 oriau

  Lefel 0 Ddechreuwyr

Tudalen 1 o 1