Skip to main content

Hanes a’r celfyddydau

Hanes a’r celfyddydau

course image

Mae’r cwrs hwn am ddim ac mae’n edrych ar agweddau wedi eu dethol o Hanes Cymru o’r drydedd ganrif ar ddeg i’r ugeinfed ganrif. Mae'n edrych ar y ffordd y mae haneswyr yn gwneud eu gwaith trwy gysylltu deunydd o ffynonellau â gweithiau haneswyr o bwys o Gymru. Mae'n rhoi cyfle i chi benderfynu a yw’r gweithiau'n cynnig dehongliad cywir o'r dystiolaeth.

 • Gwlad fechan, hanes mawr: themâu yn hanes Cymru

  Gwlad fechan, hanes mawr: themâu yn hanes Cymru

  Mae’r cwrs yn datgelu ffynonellau ar gyfer nifer o bynciau hanes Cymru o’r drydedd ganrif a’r ddeg i’r ugeinfed ganrif. Mae’n edrych ar y ffordd mae haneswyr yn gwneud eu gwaith drwy gysylltu’r ffynonellau hyn gyda gwaith ysgrifenedig gan brif haneswyr Cymru. Mae’n eich galluogi i benderfynu a yw’r darnau hyn yn rhoi dehongliad cywir o’r dystiolaeth.

  Try this course

  Course

  10 hrs

Page 1 of 1