Skip to main content

Busnes a rheolaeth

Busnes a rheolaeth

course image

Mae'r gyfres hon o gyrsiau ar gyfer dechreuwyr yn cynnig astudiaeth ddefnyddiol o’r byd rheoli a gwaith; Entrepreneuriaeth Wledig - edrychwch ar enghreifftiau o fusnesau bach eraill a’r materion sy’n bwysig mewn amgylchedd gwledig. Sut mae gwella sgiliau rhyngbersonol yn gallu dylanwadu ar gysylltiadau gwaith a delio â phobl eraill. Ynghyd â chwrs sy'n dangos sut y gall cymryd rhan mewn gwaith gwirfoddol eich helpu chi a'ch rhagolygon gwaith yn y dyfodol.

 • Entrepreneuriaeth Gwledig yng Nghymru

  Entrepreneuriaeth Gwledig yng Nghymru

  Beth yw'r materion pwysig i'w hystyried wrth ddechrau neu redeg busnes bach mewn amgylchedd gwledig? Bydd yr uned astudio hon yn eich cyflwyno i rai syniadau a modelau a fydd yn eich helpu i weithio allan yr hyn rydych am ei wneud gyda'ch syniad busnes ac ystyried effaith byw mewn lleoliad gwledig.

  Try this course

  Course

  24+ hrs

 • Defnyddio gwaith gwirfoddol i gamu ymlaen yn y farchnad swyddi

  Defnyddio gwaith gwirfoddol i gamu ymlaen yn y farchnad swyddi

  Mae'r course hon yn ystyried i sut y gall ymgymryd â gwaith gwirfoddol wella eich cyfleoedd cyflogaeth.

  Try this course

  Course

  12 hrs

 • Pwysigrwydd sgiliau rhyngbersonol

  Pwysigrwydd sgiliau rhyngbersonol

  Er mwyn llwyddo fel rheolwr, mae angen sgiliau rhyngbersonol da arnoch, mae angen i chi ddeall sut i ymdrin â phobl eraill. Bydd yr uned hon yn eich helpu i feithrin ymwybyddiaeth o'ch sgiliau ac i ddeall y gall ymwybyddiaeth o sgiliau rhyngbersonol pobl eraill fod o gymorth mawr i ni wrth ymdrin â'r tasgau gwaith rydym yn gyfrifol amdanynt.

  Try this course

  Course

  3 hrs

Page 1 of 1