Subject details

Busnes a rheolaeth

Gwella eich cyfleoedd yn y byd busnes

Busnes a rheolaeth

course image

Mae'r gyfres hon o gyrsiau ar gyfer dechreuwyr yn cynnig astudiaeth ddefnyddiol o’r byd rheoli a gwaith; Entrepreneuriaeth Wledig - edrychwch ar enghreifftiau o fusnesau bach eraill a’r materion sy’n bwysig mewn amgylchedd gwledig. Sut mae gwella sgiliau rhyngbersonol yn gallu dylanwadu ar gysylltiadau gwaith a delio â phobl eraill. Ynghyd â chwrs sy'n dangos sut y gall cymryd rhan mewn gwaith gwirfoddol eich helpu chi a'ch rhagolygon gwaith yn y dyfodol.

 • Defnyddio gwaith gwirfoddol i gamu ymlaen yn y farchnad swyddi

  Defnyddio gwaith gwirfoddol i gamu ymlaen yn y farchnad swyddi

  Mae'r course hon yn ystyried i sut y gall ymgymryd â gwaith gwirfoddol wella eich cyfleoedd cyflogaeth.

  Rhowch gynnig ar y cwrs hwn am ddim

  Cwrs am Ddim

  12 oriau

  Lefel 0 Ddechreuwyr

 • Entrepreneuriaeth Gwledig yng Nghymru

  Entrepreneuriaeth Gwledig yng Nghymru

  Beth yw'r materion pwysig i'w hystyried wrth ddechrau neu redeg busnes bach mewn amgylchedd gwledig? Bydd yr uned astudio hon yn eich cyflwyno i rai syniadau a modelau a fydd yn eich helpu i weithio allan yr hyn rydych am ei wneud gyda'ch syniad busnes ac ystyried effaith byw mewn lleoliad gwledig.

  Rhowch gynnig ar y cwrs hwn am ddim

  Cwrs am Ddim

  24+ oriau

  Lefel 0 Ddechreuwyr

 • Pwysigrwydd sgiliau rhyngbersonol

  Pwysigrwydd sgiliau rhyngbersonol

  Er mwyn llwyddo fel rheolwr, mae angen sgiliau rhyngbersonol da arnoch, mae angen i chi ddeall sut i ymdrin â phobl eraill. Bydd yr uned hon yn eich helpu i feithrin ymwybyddiaeth o'ch sgiliau ac i ddeall y gall ymwybyddiaeth o sgiliau rhyngbersonol pobl eraill fod o gymorth mawr i ni wrth ymdrin â'r tasgau gwaith rydym yn gyfrifol amdanynt.

  Rhowch gynnig ar y cwrs hwn am ddim

  Cwrs am Ddim

  3 oriau

  Lefel 0 Ddechreuwyr

Tudalen 1 o 1