Skip to main content

Mathemateg, Gwyddoniaeth a Thechnoleg

Mathemateg, Gwyddoniaeth a Thechnoleg

Cewch glywed am y manteision o astudio gwyddoniaeth a meddygaeth trwy gyfrwng y Gymraeg gan fyfyrwyr ac athrawon prifysgol yng Nghymru. Cynhyrchwyd gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol.

 • Astudio Meddygaeth yn ddwyieithog

  Astudio Meddygaeth yn ddwyieithog

  Yn amlinellu rhai o’r manteision o astudio Meddygaeth yn ddwyieithog yn y Brifysgol.

  Try this course

  Course

  1 hr

  Level 0 Beginner

 • Astudio’r Gwyddorau Naturiol yn ddwyieithog

  Astudio’r Gwyddorau Naturiol yn ddwyieithog

  Meddwl am astudio cwrs yn y Gwyddorau Naturiol? Ystyried astudio trwy’r Gymraeg ac eisiau gwybod beth yw’r manteision? Dim yn siŵr os ydy eich Cymraeg yn ddigon da? Os ydych chi’n darllen yr erthygl hon, digon tebyg fod y cwestiynau hyn wedi codi yn eich meddwl. Pwrpas yr erthygl hon yw ateb y cwestiynau hyn, a dangos sut gallai astudio’r Gwyddorau Naturiol drwy’r Gymraeg gwella eich profiad addysg uwch a gwella eich cyfleoedd gwaith yn y dyfodol.

  Try this course

  Course

  1 hr

  Level 0 Beginner

Page 1 of 1