Cwrs am Ddim

Cyflwyniad i waith cymdeithasol

Datganiad Cyfranogiad am Ddim ar ôl gwblhau'r

Cyflwyniad i waith cymdeithasol
  • Bydd y cwrs byr hwn yn eich cyflwyno i waith cymdeithasol ac yn datblygu eich dealltwriaeth o rai o’r damcaniaethau sy’n gysylltiedig ag ymarfer gwaith cymdeithasol.

  • Mae'r cwrs hwn yn rhan o gasgliad

   Mae'r cwrs hwn yn rhan o gasgliad

   Mae'r cwrs hwn yn rhan o gasgliad o gyrsiau o'r enw Gofal cymdeithasol a seicoleg. Mae 0 cwrs yn y casgliad hwn felly efallai y dewch o hyd i gyrsiau eraill a allai fod o ddiddordeb i chi.

   Gweld y casgliad hwn
  • Deilliannau dysgu'r cwrs

   Ar ôl cwblhau’r cwrs hwn, dylech allu gwneud y canlynol:

   • esbonio pam bod bywgraffiadau’n bwysig
   • deall sut mae damcaniaeth hunaniaeth ac ymlyniad yn cyfrannu at ymarfer gwaith cymdeithasol
   • gwybod pa nodweddion y mae defnyddwyr gwasanaethau/gofalwyr yn eu gwerthfawrogi mewn gweithwyr cymdeithasol
   • deall pa werthoedd sy’n rhan annatod o hunaniaeth gweithiwr cymdeithasol proffesiynol
   • gwybod beth yw ystyr ymarfer myfyriol.

  Isod mae cynnwys y cwrs. Gallwch glicio ar unrhyw adran yma a bydd yn eich arwain trwy'r adran hon o'r cwrs.

  Cynnwys y cwrs

  Sgorio'r cwrs hwn

  Eich sgôr Dim. Sgôr gyfartalog o 0 allan o 5, yn seiliedig ar 0 sgoriau

  Adolygu'r cwrs hwn

  Crewch gyfrif neu mewngofnodwch i adael eich arolygiad os gwelwch yn dda.

  Adolygiad o'r cwrs

   Ynglŷn â'r cwrs hwn am ddim

   • 15 oriau o astudiaeth
   • Lefel 0: Ddechreuwyr

   Sgorau

   0 allan o 5 seren

   Creu cyfrif i gael mwy

   Drwy greu cyfrif a chofrestru ar gwrs gallwch olrhain eich cynnydd am ddim.

   Creu cyfrif

   Lawrlwytho cwrs

   Lawrlwytho'r cwrs hwn ar gyfer ei ddefnyddio all-lein neu ar ddyfeisiau eraill.

   Gwobrwyon y cwrs

   • Datganiad Cyfranogiad am Ddim ar ôl gwblhau'r cyrsiau hyn.