Mynd i'r prif gynnwys

Cwrs am Ddim

Cyflwyniad i waith cymdeithasol

Datganiad Cyfranogiad am Ddim ar ôl gwblhau'r

Cyflwyniad i waith cymdeithasol

Ynglŷn â'r cwrs hwn am ddim

 • 15 oriau o astudiaeth
 • Lefel 0: Ddechreuwyr

Sgorau

0 allan o 5 seren

Creu cyfrif i gael mwy

Drwy greu cyfrif a chofrestru ar gwrs gallwch olrhain eich cynnydd am ddim.

View this course

Creu cyfrif
  • Bydd y cwrs byr hwn yn eich cyflwyno i waith cymdeithasol ac yn datblygu eich dealltwriaeth o rai o’r damcaniaethau sy’n gysylltiedig ag ymarfer gwaith cymdeithasol.

  • Mae'r cwrs hwn yn rhan o gasgliad

   Mae'r cwrs hwn yn rhan o gasgliad

   Mae'r cwrs hwn yn rhan o gasgliad o gyrsiau o'r enw Gofal cymdeithasol a seicoleg. Mae 5 cwrs yn y casgliad hwn felly efallai y dewch o hyd i gyrsiau eraill a allai fod o ddiddordeb i chi.

   Gweld y casgliad hwn

  • Deilliannau dysgu'r cwrs

   Ar ôl cwblhau’r cwrs hwn, dylech allu gwneud y canlynol:

   • esbonio pam bod bywgraffiadau’n bwysig
   • deall sut mae damcaniaeth hunaniaeth ac ymlyniad yn cyfrannu at ymarfer gwaith cymdeithasol
   • gwybod pa nodweddion y mae defnyddwyr gwasanaethau/gofalwyr yn eu gwerthfawrogi mewn gweithwyr cymdeithasol
   • deall pa werthoedd sy’n rhan annatod o hunaniaeth gweithiwr cymdeithasol proffesiynol
   • gwybod beth yw ystyr ymarfer myfyriol.

  • Course dates:

   First Published 22/04/2015.

   Updated 19/07/2021

  Cynnwys y cwrs

  Isod mae cynnwys y cwrs. Gallwch glicio ar unrhyw adran yma a bydd yn eich arwain trwy'r adran hon o'r cwrs.

  Adolygiad O'r Cwrs

  0 Ratings

  0 review for this course

  This course is rated 0

  We invite you to discuss this subject, but remember this is a public forum.

  Please be polite, and avoid your passions turning into contempt for others. We may delete posts that are rude or aggressive; or edit posts containing contact details or links to other websites.

  Adolygiad o'r cwrs

   Ynglŷn â'r cwrs hwn am ddim

   • 15 oriau o astudiaeth
   • Lefel 0: Ddechreuwyr

   Sgorau

   0 allan o 5 seren

   Creu cyfrif i gael mwy

   Drwy greu cyfrif a chofrestru ar gwrs gallwch olrhain eich cynnydd am ddim.

   View this course

   Creu cyfrif

   Lawrlwytho cwrs

   Lawrlwytho'r cwrs hwn ar gyfer ei ddefnyddio all-lein neu ar ddyfeisiau eraill.

   Gwobrwyon y cwrs

   • Datganiad Cyfranogiad am Ddim ar ôl gwblhau'r cyrsiau hyn.