Cwrs am Ddim

Dysgu ac arfer: Gweithrediad a hunaniaethau

Datganiad Cyfranogiad am Ddim ar ôl gwblhau'r

Dysgu ac arfer: Gweithrediad a hunaniaethau
  • Mae'r uned hon yn eich cyflwyno i ddull cymdeithasol-ddiwylliannol o ddeall a dadansoddi'r hyn y byddwch yn ei ddysgu mewn sefydliadau addysgol, gartref ac yn y gweithle.

   Mae'r cwrs hwn wedi'i symud i ganolbwynt OpenLearn Cymru ar OpenLearn: Dysgu ac arfer: Gweithrediad a hunaniaethau

  • Mae'r cwrs hwn yn rhan o gasgliad

   Mae'r cwrs hwn yn rhan o gasgliad

   Mae'r cwrs hwn yn rhan o gasgliad o gyrsiau o'r enw Addysg. Mae 1 cwrs yn y casgliad hwn felly efallai y dewch o hyd i gyrsiau eraill a allai fod o ddiddordeb i chi.

   Gweld y casgliad hwn
  • Deilliannau dysgu'r cwrs

   Erbyn diwedd yr uned hon, dylech fod wedi gwneud y canlynol:

   • dysgu mwy am y syniad o ddysgu fel ffenomenon cymdeithasol, nid ffenomenon unigol
   • datblygu rhai adnoddau cysyniadol ar gyfer dadansoddi'r hyn a ddysgir
   • gwella eich dealltwriaeth o'r hyn sy'n ategu dysgu a'r hyn sy'n creu rhwystrau i ddysgu a'r broses o asesu'r hyn a ddysgir
   • ystyried rhai o oblygiadau'r syniad hwn o ran ategu'r hyn a ddysgir mewn sefydliadau addysgol ac yn y gweithle.
  Isod mae cynnwys y cwrs. Gallwch glicio ar unrhyw adran yma a bydd yn eich arwain trwy'r adran hon o'r cwrs.

  Cynnwys y cwrs

  Sgorio'r cwrs hwn

  Eich sgôr Dim. Sgôr gyfartalog o 0 allan o 5, yn seiliedig ar 0 sgoriau

  Adolygu'r cwrs hwn

  Crewch gyfrif neu mewngofnodwch i adael eich arolygiad os gwelwch yn dda.

  Adolygiad o'r cwrs

   Ynglŷn â'r cwrs hwn am ddim

   • 8 oriau o astudiaeth
   • Lefel 3: Uwch

   Sgorau

   0 allan o 5 seren

   Creu cyfrif i gael mwy

   Drwy greu cyfrif a chofrestru ar gwrs gallwch olrhain eich cynnydd am ddim.

   Creu cyfrif

   Lawrlwytho cwrs

   Lawrlwytho'r cwrs hwn ar gyfer ei ddefnyddio all-lein neu ar ddyfeisiau eraill.

   Gwobrwyon y cwrs

   • Datganiad Cyfranogiad am Ddim ar ôl gwblhau'r cyrsiau hyn.