Cwrs am Ddim

Cefnogi datblygiad plant

Datganiad Cyfranogiad am Ddim ar ôl gwblhau'r

Cefnogi datblygiad plant
  • Group of children

 • Enillwch fathodyn digidol

  Enillwch fathodyn digidol

  Drwy astudio'r cwrs cewch gyfle i ennill bathodyn digidol – mae angen i chi glicio ar y botwm 'Cofrestru' er mwyn gallu cwblhau'r cwisiau ac ennill y bathodyn.

 • Mae'r cwrs hwn yn rhan o gasgliad

  Mae'r cwrs hwn yn rhan o gasgliad

  Mae'r cwrs hwn yn rhan o gasgliad o gyrsiau o'r enw Addysg. Mae 0 cwrs yn y casgliad hwn felly efallai y dewch o hyd i gyrsiau eraill a allai fod o ddiddordeb i chi.

  Gweld y casgliad hwn
 • Deilliannau dysgu'r cwrs

  1. Gynnodd mewnwelediad i wahanol agweddau plant rhwng blynyddoedd cynnar ac ysgol uwchradd
  2. Gallwn fyfyrio ar brofiad ac ymarfer personol, nodi cryfderau a gwendidau, a chymhwyso hyn i'ch materion ymarfer
  3. Deall sut mae rhai damcaniaethau'n ceisio esbonio datblygiad plant
  4. Gallwn fyfyrio ar werth gwaith y cynorthwywyr addysgu, y sgiliau cefnogi dan sylw, a meddwl am eich rôl yn y dyfodol.

Sgorio'r cwrs hwn

Eich sgôr Dim. Sgôr gyfartalog o 0 allan o 5, yn seiliedig ar 0 sgoriau

Adolygu'r cwrs hwn

Crewch gyfrif neu mewngofnodwch i adael eich arolygiad os gwelwch yn dda.

Adolygiad o'r cwrs

  Ynglŷn â'r cwrs hwn am ddim

  • 15 oriau o astudiaeth
  • Lefel 0: Ddechreuwyr
  • Enillwch fathodyn digidol

  Sgorau

  0 allan o 5 seren

  Creu cyfrif i gael mwy

  Drwy greu cyfrif a chofrestru ar gwrs gallwch olrhain eich cynnydd am ddim.

  Creu cyfrif

  Lawrlwytho cwrs

  Lawrlwytho'r cwrs hwn ar gyfer ei ddefnyddio all-lein neu ar ddyfeisiau eraill.

  Gwobrwyon y cwrs

  • Datganiad Cyfranogiad am Ddim ar ôl gwblhau'r cyrsiau hyn.

  • Os byddwch yn cwblhau'r cwrs hwn, cewch fathodyn digidol am ddim i'w ddangos a rhannu'r hyn rydych wedi'i gyflawni.