Course

Social Study Teachers Training - Pilot

Social Study Teachers Training - Pilot
  • सामाजिक अध्ययन शिक्षकका लागि निर्वाचन शिक्षा स्रोत पुस्तिका

   स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र विश्वसनीय निर्वाचन सम्पन्न गराउनु निर्वाचन आयोगको प्रमुख कार्य हो ।  निर्वाचनलाई प्रभावकारी बनाउन सुसूचित मतदाताको अर्थपूर्ण सहभागिता एक महत्वपुर्ण पक्ष हो । सुसूचित मतदाता तयार पार्न आयोगले मतदाता जागरण तथा निर्वाचन शिक्षालाई निरन्तररुपमा सञ्चालन गर्दै आएको छ । यसै सिलसिलामा मतदाता÷निर्वाचन शिक्षालाई ब्यवस्थितढंगबाट अगाडि  बढाउन वि.सं.२०६९ साल जेष्ठ ११ गते आयोग परिसरमा निर्वाचन शिक्षा तथा सूचना केन्द्र (Electoral Education & Information Center - EEIC) को स्थापना भई सञ्चालनमा रहेको छ ।


   निर्वाचन शिक्षा तथा सुचना केन्दको अध्ययन भ्रमण गर्ने क्रममा सामाजिक शिक्षा अध्ययन विषयक शिक्षकहरुबाट निर्वाचन शिक्षा प्रशिक्षणको बारम्बार माग भई आएको हँुदा  आयोगले वि.सं.२०७० साल देखि माध्यमिक विद्यालयका सामाजिक विषय शिक्षकका लागि निर्वाचन शिक्षा प्रशिक्षण पारम्भ ग¥यो । सो प्रशिक्षण हाल जिल्लागत रुपमा उपत्यका बाहिरका २८ जिल्लामा र उपत्यकास्थित शिक्षकका लागि भ्भ्क्ष्ऋ मा ३० वटा समूहको प्रशिक्षण सम्पन्न भइसकेको छ । आयोगले माध्यमिक विद्यालयको सामाजिक अध्ययन बिषयको पाठ्यक्रमलाई आधार मानी तयार पारेको श्रोत सामग्रीका आधारमा सामाजिक अध्ययन विषय शिक्षकका लागि निर्वाचन शिक्षा प्रशिक्षण सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ ।

   वि.सं.२०७२ सालमा जारी भएको नेपालको संविधानमा नेपालको संघीय व्यवस्थाको शासकीय स्वरुपमा सरकारका तीन तहको व्यवस्था गरे अनुरुप आयोगले सबै किसिमका निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न गरिसकेको अवस्था छ । माध्यमिक विद्यालयको सामाजिक अध्ययन बिषयको पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तकमा समेत परिमार्जन भएको छ । अतः आयोगले उक्त परिमार्जित विषय वस्तुहरुलाई समेत  समेटेर निर्वाचन शिक्षा सम्बन्धी सामाजिक अध्ययन विषयक शिक्षकका लागि यो परिमार्जित निर्वाचन शिक्षा स्रोत  पुिस्तका तयार पारेको हो । आयोगबाट सञ्चालन हुने निर्वाचन शिक्षा प्रशिक्षण यसै पुस्तिकाका आधारमा हुनेछ । यसबाट निर्वाचनसम्बन्धी विविध विषयमा विषय सम्बद्ध शिक्षक थप लाभान्वित हुनेछन् भन्ने अपेक्षा लिइएको छ ।  

   सामाजिक अध्ययन विषयक शिक्षक समाजका सबै भन्दा महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हुन् जस्ले निर्वाचन शिक्षालाई विद्यार्थीमार्फत घर परिवार र समुदायमा सम्पे्रषण गर्ने कार्य गरिरहेका हुन्छन् । समाजमा उनीहरु निरन्तर संवाद र अन्तरक्रियामा संलग्न हुन्छन् । जसका कारण समुदायमा एकातर्फ सुसूचित मतदाता तयार भएका हुन्छन् भने अर्को तर्फ लोकतन्त्रका मूल्य, मान्यताहरुलाई जनस्तरमा भिजाउन मद्दत पुगेको हुन्छ । यसबाट निर्वाचनमा मतदाताको  सहभागिता बृद्धि,उपयुक्त प्रतिनिधिको छनौट एवं बदर मत न्यूनीकरण गर्न ठूलो योगदान पु¥याएको हुन्छ ।

   यो स्रोत पुस्तिका सबैको साझा सम्पति हो । यसमा सुधार गर्नुपर्ने बिषय प्रशस्त भेटिन सक्छन् । त्यसैले यो स्रोत पुस्तिकालाई अझ बढी उपयोगी र जानकारीमूलक बनाउनका लागि सबैको सुझाव एवं सहयोगको अपेक्षा गरिन्छ ।

  • Course learning outcomes

   निर्वाचन शिक्षा तथा सूचनाको विस्तार स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचनको पूर्वाधार
  Below is the course content. You can click on any section here and it will take you through to this section of the course.

  Course content

  Rate this course

  Your rating None. Average rating 0 out of 5, based on 0 ratings

  Review this course

  Please create an account or sign in to leave your review.

  Course reviews

   About this course

   • 4 hours study
   • Level 0: Beginner

   Ratings

   0 out of 5 stars

   Create an account to get more

   By creating an account you can set up a personal learning profile on the site.

   Create an account