Skip to main content

பங்கேற்பு வீடியோவிற்கான படப்பிடிப்பு வீடியோ

Site: OpenLearn Create
Course: 2 பங்கேற்பு நுட்பங்கள் Tamil
Book: பங்கேற்பு வீடியோவிற்கான படப்பிடிப்பு வீடியோ
Printed by: Guest user
Date: Monday, 17 June 2024, 8:44 AM

1. டேப்லெட் அல்லது ஸ்மார்ட்ஃபோனைப் பயன்படுத்தி வீடியோக்களைப் படம்பிடித்தல்


2. முக்காலியில் அல்லது கையால் வீடியோவை படமாக்குதல்


3. வீடியோவில் உள்ள ஒலி, கிளிப் ஆன் மற்றும் ஷாட்கன் மைக்ரோஃபோன்கள்