தாக்க மதிப்பீடு

2. கட்டம் 1 - தற்போதைய நிலை

தற்போதைய சூழ்நிலையைப் புரிந்து கொள்ளுங்கள்: விடயங்கள் எப்படி நடக்கிறது என்பதைப் புரிந்து கொள்ளவும் மற்றும் ஏதேனும் மாற்றங்களைத் தீர்மானிக்கவும் ஈடுபாடு நடைபெறுவதற்கு முன்பிருந்த நிலைமை என்ன என்பதைப் புரிந்துகொள்வது அவசியம். பின்வருவனவற்றைக் கருத்தில் கொள்வது முக்கியம்:

  • சமூகத்தின் சமூக, கலாச்சார மற்றும் அரசியல் சூழல்; மற்றும்
  • சமூகத்துடன் தொடர்பு கொள்ளும் சம்பந்தப்பட்ட நிறுவனங்கள் மற்றும் பங்குதாரர்கள்.

People sat in a circle on a large mat holding a meeting

உங்கள் சமூகம் அல்லது நீங்கள் பணிபுரியும் ஒரு சமூகத்துடன் பின்வருபவற்றை கலந்துரையாடி முழுமைப்படுத்த அது உதவுகிறது:

சவால் - What challenges are the community facing in relation to the issue you have identified?

ஆரம்பித்தல் தொலைநோக்கு - சமூகத்திற்குச் சொந்தமான தீர்வை செயற்படுத்துவதில் இருந்து நீங்கள் எதை அடைய விரும்புகிறீர்கள்?

வளங்கள்- உங்கள் தொலைநோக்கை அடைய என்ன தேவை?

செயற்பாடு - தொலைநோக்கை நீங்கள் எப்படி அடைவீர்கள்?

மதிப்பீடு - தற்போதைய நிலை என்ன? உங்கள் செயல்கள் உங்கள் சமூகத்திற்கு என்ன வித்தியாசத்தை ஏற்படுத்தும்? உங்கள் தொலைநோக்கு அடையப்பட்டதா என்பதை நீங்கள் எப்படி அறிந்து கொள்ளப் போகிறீர்கள்?

மேலதிக கேள்விகள் - Are there any other projects/initiatives in community working on the challenge? இந்தத் திட்டத்தின் எதிர்மறையான விளைவுகள் ஏதேனும் இருக்க முடியுமா? திட்டத்தின் முடிவுக்குப் பிறகு நேர்மறையான முடிவுகளை நீங்கள் எவ்வாறு பேணுவீர்கள்?

ஆரம்ப நிலைமையை புரிந்து கொள்ள நேர்காணல்கள் அல்லது உள்ளூர் சமூக உறுப்பினர்களுடன் கவனம் செலுத்தும் குழுக்கள் மூலம் தகவல்களைச் சேகரிக்க முடியும். இந்தத் தகவலைச் சேகரிக்க ஒரு அடிப்படை கணக்கெடுப்பைப் பயன்படுத்தலாம்.

உதாரணமாக, கலாச்சார அடையாளத்தை இழத்தல் என்பது சவாலாக இருக்குமாயின், அட்டவணை பின்வருமாறு நிரப்பப்படலாம்:

சவால் - கலாச்சார அடையாளம் இழப்பு

ஆரம்பித்தல் - தொலைநோக்கு - குறிப்பாக இளைஞர்களுக்கு மத்தியில் கலாச்சார அடையாளத்தை தக்கவைத்துக்கொள்வது

வளங்கள் - கலாச்சார நிகழ்வுகளை ஏற்பாடு செய்வதற்கும் நடத்துவதற்குமான நேரம். இடம் வாடகை, உணவு மற்றும் குடிபானத்திற்கான நிதி 

செயற்பாடு - நடனம், இசை மற்றும் கலைகளை காட்சிப்படுத்தும் கலாச்சார நிகழ்வுகளை நடத்துதல்

மதிப்பீடு - தற்போது ஒரு சில இளைஞர் உறுப்பினர்கள் மட்டுமே பாரம்பரிய கலாச்சாரம் பற்றி அறிந்திருக்கிறார்கள். செயற்பாடுகள் வெற்றிகரமாக இருந்தால், கலாச்சார அம்சங்களைப் பற்றிய அதிக விழிப்புணர்வு இளைஞர்களிடம் ஏற்படும். இதை மதிப்பிடுவதற்கு, பாரம்பரிய நடனங்கள், இசை மற்றும் கலை பற்றி இளைஞர்கள் அறிந்திருக்கிறார்களா என்பதை நிகழ்வுகளுக்கு முன்னும் பின்னும் பதிவு செய்வோம்.

மேலதிக கேள்விகள் - இது போன்ற வேறு திட்டங்கள் நடைபெறவில்லை

திட்டத்தின் எதிர்மறையான ஒரு விளைவு, புதிய மற்றும் புதுமையான கலை, இசை மற்றும் நடனம் மீதான கவனம் இழக்கப்படலாம். திட்டத்தின் நேர்மறையான முடிவுகள் ஆண்டுதோறும் நிகழ்வுகளை மீண்டும் செய்வதன் மூலம் பேணப்படும்