பங்கேற்பு நுட்பங்கள் பற்றிய அறிமுகம்

4. நேர்காணல்

Illustration of someone interviewing another person with a microphone

அது என்ன?
 • இரண்டு நபர்களுக்கிடையே ஒருவருக்கு ஒருவர் உரையாடல், அங்கு நேர்காணல் செய்பவர் முன் வரையறுக்கப்பட்ட கேள்விகளைக் கேட்பார். பொதுவாக, ஒரு தலைப்பில் பதில்களை ஒப்பிட்டு சிறந்த மற்றும் முழுமையான தகவல்களைச் சேகரிக்கும் பொருட்டு, ஒரே மாதிரியான கேள்விகள் ஒரே வகையில் பல்வேறு நபர்களிடம் கேட்கப்படும்.


அதை எப்போது பயன்படுத்த வேண்டும்?
 • சமூக ஈடுபாட்டு செயன்முறையின் போது: ஒற்றைப் பங்கேற்பாளர்களிடமிருந்து துல்லியமான மற்றும் ஆழமான தகவல்கள் தேவைப்படும் போது, ​​பதில்களை ஒப்பிடும் நோக்கத்துடன்.
 • சமூக ஈடுபாட்டு செயல்முறையின் முடிவில்: திட்டத்தை மதிப்பீடு செய்ய.


மக்களின் எண்ணிக்கை
 • 2 நபர்கள்


நேரம்
 • அதிகபட்சம் 1 மணி நேரம் மிகவும் பொருத்தமானது.


பயன்கள்
 • தகவலின் வரம்பு மற்றும் ஆழம்: வெவ்வேறு மக்கள் எவ்வாறு பதிலளிக்கிறார்கள் என்பதை ஒப்பிடுவதன் மூலம் நாம் வெவ்வேறு கருத்துக்கள் மற்றும் கண்ணோட்டங்களை அறியலாம்.
 • கவணக் குழு கலந்துரையாடல்களில் சேகரிக்கப்பட்ட தகவல்களுடன் தகவலை ஒப்பிடலாம்.
 • ஒரு நெருங்கிய சூழலில் குறைவான அழுத்தத்துடன், மற்றவர்களுடன் மோதலில் ஈடுபட பயப்படாமல் மக்கள் தங்கள் நிலையை வெளிப்படுத்த அனுமதிக்கிறது.


வரையறைகள்
 • ஒரே ஒரு நபரின் கண்ணோட்டம்.
 • நேர்காணல் செய்பவர்கள் மற்றும் நேர்காணல் செய்யப்படுபவர்கள் கேள்விகளைக் கடந்து செல்லலாம். கட்டாயம் பதிலளிக்க வேண்டும் என்ற அவசியமில்லை.
 • நேரத்தை எடுத்துக்கொள்ளும்.