rss imagerss imagerss imagerss image
Thursday, 5 October 2023, 12:38 AM
Site: OpenLearn Create
Course: 2 සහභාගී වීමේ ක්‍රම Sinhala (PUB_5328_1.0)
Glossary: පදමාලාව

තීරණ ගන්නා

අන් අයගේ ජීවිතයට බලපාන වැදගත් තීරණ ගන්නා පුද්ගලයෙකි. උදාහරණ ලෙස ප්‍රාදේශීය නායකයන් සහ දේශපාලනඥයන් දැක්විය හැකිය.