Deilliannau dysgu

Drwy gwblhau'r adran hon a'r cwis cysylltiedig, byddwch yn:

  • cael cipolwg ar bwysigrwydd meithrin cydberthnasau diogel yn natblygiad plant o'r blynyddoedd cynnar
  • deall sut mae rhai damcaniaethau a chysyniadau yn ceisio egluro sut mae cydberthnasau yn datblygu yn ystod plentyndod a sut gall dealltwriaeth o ddamcaniaeth a chysyniadau gyfrannu at eich ymarfer.

1 Pwysigrwydd y blynyddoedd cynnar