Cyflwyniad a chanllawiau

Mae Cefnogi Datblygiad Plant yn gwrs rhagarweiniol ar gyfer unrhyw un sydd â diddordeb mewn datblygiad plant, yn enwedig staff cymorth mewn ysgolion, megis cynorthwywyr addysgu. Mae'n adeiladu ar eich gwybodaeth a'ch sgiliau i ddatblygu dealltwriaeth ddyfnach o blant, o'r blynyddoedd cynnar i adael yr ysgol. Cewch eich cyflwyno i rai syniadau craidd sy'n ymwneud â datblygu a dysgu, ymddygiad, anghenion arbennig ac anableddau.

Mae pob adran o'r cwrs yn cynnig cwisiau byr, rhyngweithiol er mwyn profi eich gwybodaeth.

Os byddwch yn cwblhau'r cwrs yn llwyddiannus, byddwch yn ennill bathodyn ar-lein a datganiad cyfranogi. Nid yw'r cyrsiau hyn yn arwain at unrhyw gredyd academaidd ffurfiol. Fodd bynnag, maent yn cynnig ffordd i chi helpu i ddatblygu o ddysgu anffurfiol i ddysgu ffurfiol.

Canllawiau ar gyfer defnyddio fformatau amgen