Beth yw'r gofynion?

Wrth astudio Cynllunio dyfodol gwell gallwch ddewis casglu bathodyn digidol drwy gwblhau'r cwis yn llwyddiannus ar ddiwedd bob sesiwn. Dim ond drwy astudio'r cwrs ar-lein y gallwch roi cynnig ar y cwisiau.

I ennill eich bathodyn, mae'n rhaid i chi wneud y canlynol:

  • cofrestru ar y cwrs
  • cael pedwar allan o bum ateb cywir ym mhob cwis cysylltiedig (cewch fwy nag un cynnig!).

Byddwch yn ymwybodol bod cwestiynau'r cwis yn seiliedig ar gynnwys y cwrs. Cewch eich annog i astudio'r cynnwys cyn gwneud y cwis.

Ar ôl ei gwblhau'n llwyddiannus, byddwch yn derbyn eich bathodyn ar gyfer y cwrs. Caiff neges e-bost ei hanfon atoch hefyd i'ch hysbysu eich bod wedi ennill bathodyn, a bydd yn ymddangos yn y rhan Fy Mathodynnau yn eich proffil OpenLearn Works. Gall gymryd hyd at 24 awr i fathodyn gael ei roi.

Beth yw datganiad cyfranogi?

Cofrestru ar y cwrs i gasglu eich bathodyn